Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Návrh školního projektu historie měst

Návrh školního projektu historie měst


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky, Zlín

Charakteristika: Práce je návrhem školního projektu, který je určen pro žáky druhého stupně základní školy. Je koncipován pro hodiny informatiky, dějepisu, občanské výchovy i českého jazyka. V textu jsou stručně specifikovány úkoly a postupy studentů pro jednotlivé předměty a v závěrečné části se nachází tabulka s doporučeným bodovým hodnocením pro různé úrovně řešení.

Obsah

1.
Určení projektu
2.
Popis
3.
Úkol
4.
Potup
4.1
Při vyhledávání na internetu
4.2
Rozdělení do skupin
5.
Postup
5.1
Předmět informatika
5.2
Předmět dějepis
5.3
Předmět občanská výchova
5.4
Předmět český jazyk
6.
Zdroje informací
7.
Hodnocení
8.
Závěr
9.
Metodické pokyny

Úryvek

"Popis
Historie každé obce je svým způsobem výjimečná a zajímavá. Žáci jsou rozděleni do skupin po 2 a společně si vyberou město ze svého okolí a popíší jeho historii.

Úkol
Vyhledat historická fakta a fotografie, vytvořit prezentaci v aplikaci Microsoft PowerPoint, která bude ostatní žáky informovat o historii vybraného města. Dále vytvoří v programu MS Word textový dokument s historií. A celý projekt odprezentují před třídou.

V týmu si rozdělte následující role:
1. Společně vyhledají historické informace a fotografie
2. Jeden z žáků vytvoří prezentaci v MS PowerPoint
3. Druhý vytvoří dokument v MS Word
4. Společně odprezentují celý projekt

Postup
Při vyhledávání na internetu:
- Žáci projdou www stránky města
- Žáci zjistí s dalších zdrojů informace o historii daného místa
- Žáci udají zdroje, s kterých čerpali
- Získané informace si ověří na dalších stránkách (pokud je to možné)
- Získají z internetu multimediální materiály

Rozdělení do skupin:
- žáci se rozdělí do skupinek po dvou

Postup:
1. Předmět: INFORMATIKA
Graficky zpracují prezentaci a dokument ve Wordu. Důležitý vzhled a struktura daných dokumentů

2. Předmět: Dějepis
Po dějepisné stránce musí být fakta ověřena a získána z důvěryhodných zdrojů

3. Předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA
Žáci správně projekt odprezentují.

4. Předmět: ČESKÝ JAZYK
Celý projekt musí být pravopisně správně.

Zdroje informací
Webové stránky měst a obcí, archívy a ostatní historické prameny"

Poznámka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, předmět Úvod do učitelské profese. Práce obsahuje 2 tabulky o celkovém rozsahu 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d06205db4fc0.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Navrh_skolniho_projektu_historie.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse