Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Návrh stabilizovaného zdroje

Návrh stabilizovaného zdroje

Kategorie: Elektrotechnika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje návrh síťového napájecí zdroje s výstupním stabilizovaným napětím 9V, pro maximální výstupní proud 1,5 A. Seznamuje s transformátory, usměrňovači, filtry, stabilizátory. Charakter práce je čistě projekční, vše je doplněno vzorci a schématy. V závěru je uveden seznam použitých součástek.

Obsah

1.
Úvod - zadání
2.
Blokové schéma stabilizovaného zdroje
3.
Transformátor
3.1.
Druhy transformátorů
3.2.
Hlavní části transformátoru
3.3.
Činnost transformátoru:
4.
Usměrňovač
4.1.
Druhy usměrňovačů
5.
Filtr
5.1.
Filtr RC
5.2.
Filtr LC
6.
Stabilizátor
6.1.
Dělení stabilizátorů
6.1.1.
Stabilizátory napětí
6.1.2.
Stabilizátory proudu
6.2.
Schéma zapojení stabilizovaného zdroje
6.3.
Výpočet jednotlivých prvků stabilizovaného zdroje
7.
Stabilizátor - návrh
8.
Filtr
9.
Můstek
10.
Transformátor
11.
Seznam použitých součástek

Úryvek

"Činnost transformátoru:

Přivedeme – li na primární cívku střídavé napětí U1, bude jí téci proud I1. Na sekundární cívce se indukuje napětí U2 a po připojení zátěže jí poteče proud I2. Jelikož má připojené napětí frekvenci 50 Hz, každou setinu sekundy proud od nuly stoupá na maximální hodnotu a opět klesá na nulu. Když tento proud přivedeme do primární cívky transformátoru, pak se magnetický tok Φ zvětšuje od nuly do maximální hodnoty a opět klesá do nuly. Následující setinu sekundy se děje totéž, jenže proud primární cívkou teče opačným směrem a tudíž i směr magnetického toku je opačný. Vytváří se tak proměnné magnetické pole. Při každém novém vzniku magnetického pole pronikne magnetický tok svými siločárami závity sekundární cívky a v ní indukuje proud. Z toho plyne, že střídavý proud umožňuje indukcí přenos energie z jedné cívky do druhé, aniž by tyto cívky byly propojeny.

Usměrňovač:
Střídavý proud , který se indukuje v sekundární cívce transformátoru nelze přímo použít k napájení zařízení s polovodičovými součástkami. Použitelný je pouze stejnosměrný proud, který ze střídavého umíme upravit. Musíme jej napřed usměrnit a právě k tomu slouží usměrňovač.

Druhy usměrňovačů:

Jednocestný usměrňovač – nejjednodušší zapojení usměrňovače. Do cesty střídavému proudu je vložena dioda, která propouští proud pouze jedním směrem. Pak proud prochází obvodem jen tehdy, jestliže je anoda diody vzhledem ke katodě kladnější. Tento druh usměrňovače je konstrukčně velmi jednoduchý, avšak nehodí se pro všechna použití. Usměrňovač s odporovou zátěží vytváří na zátěži pulsující stejnosměrné napětí. Pro některé účely toto napětí vyhovuje (nabíjení akumulátoru, sváření), ale ve většině případech nikoliv. Proto se užívá usměrňovače s kapacitní zátěží, který toto kolísání napětí snižuje. Při průchodu proudu diodou se nabíjí kondenzátor a po zbývající část periody kdy je dioda uzavřena je proud do zátěže dodáván kondenzátorem.

Dvoucestný usměrňovač – vhodnější průběh usměrněného napětí (proudu) získáme z dvoucestného usměrňovače . Ten však vyžaduje jiné uspořádání sekundáru, nebo čtyři diody při zachování jednoduchého vinutí. Jelikož se jedná o transformátor s vyvedeným středem, vytvoří se dvě napětí fázově posunuté o 180°. Dvě diody jsou souhlasně zapojeny ve dvou větvích. Pak při příchodu kladné i záporné půlvlně napětí protéká proud zátěží stejným směrem. Diody se střídají v činnosti a na zátěži vytváří odpovídající napětí. Při použití dvoucestného usměrňovače s kapacitní zátěží je napětí na zátěži opět méně zvlněno než při využití usměrňovače s odporovou zátěží. Stejně jako tomu bylo u jednocestného usměrňovače.

Můstkový usměrňovač – nejužívanější zapojení, které vyžaduje čtyři diody. Toto zapojení vystačí s jednoduchým sekundárním vinutím, které však musí mít větší průměr drátu než u předchozích usměrňovačů. Proud teče vinutím v obou půlperiodách."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 7 stran. Práce obsahuje tabulku, schémata a vzorce. Vzorce jsou vloženy jako grafické objekty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14705
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse