Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Návrh standardů sociálního pedagoga

Návrh standardů sociálního pedagoga


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá v první části návrhem standardů pro práci sociálního pedagoga. Dovídáme se o důležitosti a významu standardů. Druhá část je zaměřena na standardy vzdělání v různých oborech potřebných pro vykonávání této profese.

Obsah

1.
Význam zavedení standardů pro pedagoga
2.
Přínos standardů
3.
Standard sociálního pedagoga
4.
Standardy vzdělání v oborech
4.1
Sociologie
4.2
Psychologie
4.3
Sociální patologie
4.4
Filozofie
4.5
Etika
4.6
Sociální práce
4.7
Speciální pedagogika
4.8
Základy zdravotních nauk

Úryvek

"Z obecného hlediska je standard nástroj pro dosahování, udržování a zvyšování kvality práce sociálního pedagoga, který umožňuje především rozpoznání kvality jeho práce, a tedy i její patřičné ocenění. Standard chápeme jako popis žádoucích kompetencí a činností sociálního pedagoga za použití zvolených ukazatelů. Standard vystihuje takovou úroveň kvality, kterou by měli dosahovat všichni sociální pedagogové po nìkolika letech praxe. Standard by měl být základním kamenem pro systém profesního růstu sociálního pedagoga - standard v podstatě popisuje žádoucí stav, který by měl být dosažen za předpokladu, že bude vytvořena systémová podpora sociálních pedagogů při zvyšování kvality jejich práce. [1]
Zavedením standardů by sociální pedagogové měli získat především spravedlivější ocenění dobré a zodpovědné práce, perspektivu profesního růstu spojeného s odpovídajícím postupem platovým, možnost sebereflexe, tedy především cílené vodítko pro zlepšování vlastní práce. Současně by měli získat odbornou pomoc a podporu pro zlepšování své práce (supervizory, mentory), tedy jasné požadavky a informace o tom, co se od nich očekává. Zavedení standardů nejen do práce, ale i do vzdělávání sociálních pedagogů by navíc znamenalo prohloubení vzájemného porozumění absolventů jednotlivých universit v ČR či SR. Se zavedením standardů by současně mělo být snazší objasnění a obhájení vlastní práce před širší veřejností (jak ukazují například pozitivní zkušenosti se standardy práce sociálních pracovníků).
Zavedení standardů by navíc mělo přinést i pozitivní změny do práce vedoucích pracovníků, kteří práci sociálního pedagoga řídí. Ti by v nich měli mít oporu pro spravedlivější hodnocení a rozhodování o kvalitě práce a potažmo tedy i o finančním ohodnocení konkrétního pracovníka. Získali by tak soušasně i odbornou oporu pro vedení svých podřízených při jejich dalším odborném rozvoji.
Přínosné by mělo být zavedení standardů pro pedagogické fakulty, které budoucí sociální pedagogy vzdělávají. Těm by standardy měly vytvořit konkrétní oporu pro tvorbu jejich studijních programů s důrazem na profesionalizaci, účinné metody a formy vzdělávání. Školy by tak měly získat společný rámec pro definování profilu absolventa oboru sociální pedagogika; měly by být schopné popsat podmínky nezbytné pro odpovídající přípravu studentů sociální pedagogiky. Přípravné vzdělávání v bakalářském nebo magisterském studijním programu by pak mělo být provázáno s celoživotním profesním růstem, žádoucím důsledkem by současně mělo být to, že ke studiu sociální pedagogiky by se měli hlásit motivovanější zájemci, poněvadž náplň profese by měla být jasnější a atraktivnější. "

Poznámka

Práce je kompilační, ale autor uvádí zdroje a přesně cituje.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19545
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse