Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Návrh studentského ubytovacího systému - semestrální projekt

Návrh studentského ubytovacího systému - semestrální projekt

Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text velmi kuse seznamuje s náležitostmi vytvoření studentského informačního systému. Obsahu dotazník pro sběr informací, rozvržení IS a stručný popis jeho fungování a modelových operací s ním. Jednotlivé body jsou rozepsány v rozsahu několika krátkých vět.

Obsah

1.
Dotazník
2.
PROJEKT – ZADANIE IS
3.
Prvá časť - charakteristika
4.
Druhá časť
4.1
Názov IS.
4.2
Formuláciu problému, stručný a výstižný popis podstatných cieľov (čo, prečo).
4.3
Vymedzenie používateľov systému (kto, kedy, ako).
4.4
Zoznam najdôležitejších častí a funkcií informačného systému.
4.5
Väzby na existujúce systémy a na okolie.
4.6
Požiadavky na infraštruktúru (hardvér, základný softvér, komunikácie, LAN,...)
4.7
Požiadavky na spoľahlivosť systému (ochrana dát, bezpečnosť, ...).
4.8
Predpokladané termíny realizácie a odhad nákladov (do kedy, za koľko).
4.9
Spôsob zavedenia IS (po častiach - prototypovanie, naraz - skúšobná prevádzka, ...).
4.10
Požiadavky na dokumentáciu a školenia.
4.11
Perspektívy IS, rozvoj, údržba.
5.
Tretia časť
5.1
Pomocou use case diagramu špecifikujte požiadavky na funkčnosť systému
5.2
Zoznam a stručný popis aktorov
5.3
Zoznam a stručný popis prípadov použitia
5.4
Scenáre pre jednotlivé prípady použitia
6.
Štvrtá časť
6.1
Trieda: Osoby
6.2
Trieda: Izby

Úryvek

„Druhá časť:
1. Názov IS.
• IS Intrák
2. Formuláciu problému, stručný a výstižný popis podstatných cieľov (čo, prečo).
Cieľom navrhovaného IS je vytvorenie databázy študentov, ktorí sú ubytovaní v študentskom domove a žiadateľov o ubytovanie. Pomocou tohto systému bude možné sledovať ubytovaných študentov, evidencia ubytovaných a žiadateľov, pridelenie postele.
3. Vymedzenie používateľov systému (kto, kedy, ako).
• Pracovník ubytovacieho oddelenia – schvaľuje evidenciu žiadateľov o ubytovanie, zaraďuje žiadateľov/študentov do tried (napr. podľa miesta bydliska, prospechu, sociálnych pomerov a i.) a na základe tohto prideľuje body a následne ubytovanie, vyhľadáva osoby, sleduje obsadenosť jednotlivých izieb
• Žiadateľ o ubytovanie/Študent – prostredníctvom IS zadáva žiadosť, sledovanie vybavenia žiadosti a pridelenia ubytovania, taktiež ma možnosť vyhľadávať osoby
• Administrátor – spravuje IS, prideľuje práva používateľom
4. Zoznam najdôležitejších častí a funkcií informačného systému.
Časti IS:
• Zoznam žiadateľov
• Zoznam ubytovaných
• Zoznam izieb
Funkcie IS:
• Práca so žiadateľmi – evidencia žiadateľov, pridelenie bodov, preradenie medzi ubytovaných, vymazávanie z databázy.
• Práca s ubytovanými – evidencia na jednotlivé izby, strhávanie bodov pri porušení ubytovacieho poriadku, evidencia študentov bez prerušenia ubytovania, pri odchode zo študentského domova preradenie medzi žiadateľov.
5. Väzby na existujúce systémy a na okolie.
Bude existovať väzba na informačný systém používaný danou vysokou školou – z tohto systému budú získavané údaje o študentovi – adresa trvalého pobytu, sociálne pomery v rodine, prospech...
6. Požiadavky na infraštruktúru (hardvér, základný softvér, komunikácie, LAN,...)
Počas testovacej prevádzky systému postačí štandardný PC s OS Windows a MS Office. Tento počítač bude musieť mať pripojenie na internet.“

Poznámka

Vypracování se pohybuje v mezích podkladů pro reálnou semestrální práci, nikoliv v rozsahu práce samé.
Práce obsahuje schémata. Čistý text dosahuje cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18119
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse