Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Návštěva Mezinárodního výboru Červeného kříže v Terezíně

Návštěva Mezinárodního výboru Červeného kříže v Terezíně

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932, Kutná Hora

Charakteristika: Práce se zabývá návštěvou Mezinárodního výboru Červeného kříže v Terezíně. Popisuje terezínské ghetto a uvádí jeho propagandistické funkce. V rámci nich si všímá zkrášlovacích akcí a příjezdu Mezinárodního výboru Červeného kříže. Podrobně pak rozebírá Zprávu Maurice Rossela, ve které se věnuje terezínským plotům, hlídkujícím vojákům SS, počtu obyvatel, četnosti úmrtí, konečnému táboru. Neopomíjí problematiku židovské samosprávy, ubytování, vybavení nábytkem, cizopasného hmyzu, přídělů jídla, zeleninové zahrady, obchodů, práce a banky židovské samosprávy. V závěru uvádí osobnost Simona Wiesenthala.

Obsah

1.
Ghetto Terezín
2.
Propagandistická funkce Terezína
2.1.
Zkrášlovací akce
2.2.
Návštěva Mezinárodního výboru Červeného kříže
2.3.
Zpráva Maurice Rossela
2.3.1.
Ploty
2.3.2.
Hlídkující vojáci SS
2.3.3.
Počet obyvatel
2.3.4.
Četnost úmrtí
2.3.5.
Konečný tábor
2.3.6.
Židovská samospráva
2.3.7.
Ubytování
2.3.8.
Vybavení nábytkem
2.3.9.
Cizopasný hmyz
2.3.10.
Příděly jídla
2.3.11.
Zeleninové zahrady
2.3.12.
Obchody
2.3.13.
Práce
2.3.14.
Banka židovské samosprávy
3.
Simon Wiesenthal
3.1.
Životopis
4.
Závěr shrnující problematiku

Úryvek

"Zpráva Maurice Rossela

Zde uvádím některé informace zapsané v Rosselově zprávě a zároveň k nim přikládám vysvětlující informace, které k dokumentu Zpráva Maurice Rossela sepsal Vojtěch Blodig z Institutu Terezínské iniciativy. Podle těchto údajů lze snadno dokázat, že informace, které nacisté předkládali mezinárodnímu výboru Červeného kříže neodpovídali skutečnosti a byly mnohdy obludnou lží.

3.3.1 Ploty
• Vlevo od silnice je ghetto. Je odděleno od silnice pouze dřevěným plotem, vysokým přibližně dva metry. Po celém obvodu města není plotu zapotřebí.
• V průběhu příprav na návštěvu delegace MVČK byly s výjimkou tzv. obchvatné komunikace odstraněny ohrady i ostnaté dráty na valech. Na valy byl povolen vězněným přístup. Do té doby byla přístupná pouze Jižní bašta - Südberg, kde bylo vybudováno sportovní hřiště. Nadále však trvala ostraha hranic tábora, zajišťovaná zvláštním oddílem protektorátního četnictva, který ve zprávě vůbec není zmíněn.

3.3.2 Hlídkující vojáci SS
• Celé město hlídá celkem 12 (dvanáct) vojáků SS.
• V terezínském ghettu nebyla strážní jednotka SS. Počet příslušníků táborové komandatury se pohyboval kolem 25. Údaj ve zprávě je tedy o polovinu nižší, nadto nebyl vzat v úvahu zvláštní oddíl protektorátního četnictva. V terezínské Malé pevnosti pak byl umístěn strážní oddíl SS v počtu 100 - 120 mužů.

3.3.3 Počet obyvatel
• Obyvatelstvo čítá kolem 35 000 duší.
• Na konci června 1944 bylo v táboře 27 702 vězňů. Počtu uváděného ve zprávě dosahovaly stavy terezínských vězňů v prvé polovině května 1944. V rámci "zkrášlování" města však byly transporty do Osvětimi-Birkenau odsunuty tisíce vězňů, kteří měli uvolnit místo v ubikacích, či se svým vzezřením nehodili pro scénář připravovaného propagandistického představení. Transporty Dz (15. 5.), Ea (16. 5.) a Eb (18. 5.) odjelo celkem 7 503 lidí, z nichž přežilo pouze 401.

3.3.4 Četnost úmrtí
• Denně 12-15 úmrtí.
• Až do doby návštěvy delegace MVČK byl počet zemřelých mnohem vyšší. Nejvyššího počtu zemřelých za jediný den - 156 - dosáhla úmrtnost 18. 9. 1942. Potom průměrný počet úmrtí klesal zároveň se snížením počtu vězňů a změnou jejich věkové struktury. V dubnu 1944 činil průměrný denní počet zemřelých 24.

3.3.5 Konečný tábor
• Tábor Terezín je "Endlager" (konečný tábor), normálně není nikdo, kdo sem jednou přišel, poslán jinam.
• Teze o "konečném táboře" byla snad nejnehoráznější ze lží předestřených členům delegace. V době jejich návštěvy totiž v táboře žila již jen pětina z celkového počtu osob, které sem dosud byly deportovány. "Konečným táborem" se Terezín stal pro téměř 32 000 osob, které zde do té doby zemřely, dalších 68 000 bylo deportováno do míst vyhlazování na východě. První z obávaných východních transportů přitom odejel již 9. ledna 1942. Do konce října 1944 jich bylo vypraveno ještě dalších 62. Celkem bylo z Terezína deportováno východními transporty 86 934 vězňů."

Poznámka

Jedná se o seminární práci Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Práce obsahuje obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9918
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse