Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Názory na nanotechnologie

Názory na nanotechnologie


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce popisuje názory pro i proti nanotechnologiím a nastiňuje jejich vývoj. Práce obsahuje například dva zásadní aspekty, změny, dělení názorů, radikální pohled na nanotechnologii, opatrný pohled na nanotechnologii, aj. Je vhodná jako příprava na ústní zkoušku z předmětu úvod do studia nanotechnologií.

Obsah

1.
50. léta
2.
Dva zásadní aspekty
2.1.
Neomezené množství aplikací
2.2.
Omezení
3.
Změny
4.
Co mohou znamenat
4.1.
Revoluční podstata
4.2.
Konzervativní podstata
5.
Dělení názorů
5.1.
Bojovní zastánci
5.2.
Kritici
6.
Radikální pohled na nanotechnologie
7.
Opatrný pohled na nanotechnologie
8.
Bojovní zastánci
9.
Komentátoři a kritici

Úryvek

"50. LÉTA 20. STOLETÍ-uveřejněny prognózy ohledně výzkumu v nanometrických rozměrech
-Feynman-snažil se nastínit budoucnost nanotechnologií

JE OTÁZKOU-kam až může dojít vývoj nových látek, materiálů, přístrojů (nanorobotů)
- jak bude společnost schopna přijmout nové technologie a využít znalosti s nimi spojené

-2 ZÁSADNÍ ASPEKTY-1) Relativně neomezené množství možných aplikací-v elektronice, materiálech, zdravotnictví…
-souvisí se snahou ulehčit si život
-2) Relativní omezení- vyplývají z některých problémů a rizik (toxicita, soc. a etické dopady,…)
-souvisí s etickou a politickou stránkou života

-ZMĚNY- zasáhnou do mnoha oborů
- způsobí společenské změny- porostou rozdíly mezi bohatými a chudými zeměmi
-bude potřeba mnoha bezpečnostních opatření- aby nedošlo ke zneužití

-CO MOHOU ZNAMENAT -1) revoluční podstata nanotech.- rozvoj nanotechnologií radikálně změní současný vývoj
-tyto představy jsou založeny na teoretických
možnostech nanotechnologií
2) konzervativní podstata nanotech.- nanotechnologie se budou vyvíjet postupně
-tyto představy vychází ze současné situace a stupně
Poznání"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55fe9171b70e6.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
nazory_na_nanotechnologie.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse