Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nedokonalá konkurence v ČR a její regulace

Nedokonalá konkurence v ČR a její regulace


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá nedokonalou konkurencí v ČR a její regulací. Nejprve definuje pojem nedokonalé konkurence, její vznik a formy. Uvádí podniky, které fungují ve formě monopolu, oligopolu, nebo monopolistické konkurence, a stručně je popisuje. Jednotlivé formy nedokonalé konkurence charakterizuje, a uvádí jejich znaky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Metodika
3.
Nedokonalá konkurence v ČR a její regulace
3.1
Formy nedokonalé konkurence v ČR
3.2
Monopol
3.2.1
Monopolní síla
3.2.2
V ČR jsou monopolem
3.2.3
České dráhy, a. s. – licencovaný monopol
3.2.4
Česká pošta, s. p. – licencovaný monopol
3.2.5
ČEZ, a. s. – přirozený monopol
3.2.6
Regulace monopolu v ČR
3.3
Oligopoly
3.3.1
Smluvní oligopol
3.3.2
Smluvní oligopol v ČR
3.3.3
Oligopol s dominantní firmou
3.3.4
Oligopol s dominantní firmou v ČR
3.4
Monopolistická konkurence
3.4.1
Monopolistická konkurence v krátkém a v dlouhém období:
3.4.2
Monopolistická konkurence v ČR
4.
Závěr
5.
Přílohy

Úryvek

" Metodika

Cílem seminární práce je rozčlenit trh České republiky podle forem nedokonalé konkurence. Uvádíme, které její formy se na českém trhu vyskytují a podle jednotlivých charakteristik uvádíme příklady firem, které jsou monopolem, oligopolem nebo monopolistickou konkurencí. Na těchto příkladech ukazujeme jejich umístění na trhu a postoj v konkurenci.

Nedokonalá konkurence v ČR a její regulace

Nedokonalá konkurence vzniká při porušení alespoň jedné podmínky konkurence dokonalé. Hlavním rysem nedokonalé konkurence je, že firma vyrábí diferencovaný produkt.
Mezi hlavní příčiny vzniku nedokonalé konkurence patří:
Nákladové podmínky
Bariéry konkurence
právní restrikce
diferenciace produktu
nedostatečné informace ekonomických subjektů
vlastnictví důležitého výrobního faktoru v rukou jediné firmy
zásahy státu do tržního mechanismu
politické okolnosti

Nákladové podmínky vedou ke vzniku nedokonalé konkurence v podobě tzv. úspor z rozsahu výroby, tzn., že při větším objemu produkce se náklady rozpočítávají na větší objem výrobků a průměrné náklady s růstem produkce klesají. Velké firmy tak vyrábějí levněji a mohou cenu snižovat a to vede k vytlačení slabších firem z trhu.

Bariéry konkurence vedou k omezení počtu firem v odvětví. Hlavními faktory jsou právní restrikce a diferenciaci produktu. Právní restrikce představují např. ochranné známky nebo copyright. Jejich vlastnictví dává majiteli výsadní právo na výrobu toho daného produktu, který byl pod touto ochrannou známkou zaregistrován, a tím získat rozhodující nebo absolutní podíl na trhu.
Diferenciace produktu znamená, že každý výrobce přichází na trh s produktem, který se liší od výrobků ostatních firem např. vzhledem, službami s ním spojenými atd.

Formy nedokonalé konkurence v ČR:

Monopol
Oligopol
Monopolistická konkurence

Monopol

Pro tuto tržní strukturu je charakteristická přítomnost pouze jediného výrobce na trhu dané produkce. Výrobek v podmínkách monopolu nemá žádné blízké substituty a vstupu ostatním zájemcům do odvětví brání silné bariéry.
Jediný výrobce na trhu si může udržovat své postavení díky čtyřem překážkám, které brání konkurenci ve vstupu do odvětví:
1) kontrola nad klíčovými vstupy – znamená, že monopolní výrobce jako jediný má přístup k určitému výrobnímu faktoru. To může bránit jiným firmám v tom, aby začaly podnikat v daném odvětví.
2) Patenty – jedním z předpokladů výroby jsou i technické poznatky. Monopolní firma má před potenciálními konkurenty zpravidla technologický předstih daný tím, že v dané oblasti už podniká. Toho může využít k tomu, že si určité technické řešení, nezbytné k výrobě, nechá patentovat, aby jej nemohl použít nikdo jiný. Tím vlastně získá kontrolu nad dalším klíčovým vstupem.
3) Licence – některé činnosti mohou být vykonávány pouze tehdy, jestliže k nim některá firma získá souhlas správních orgánů. Díky tomu, že pouze jediná firma získá takový souhlas, je znemožněn vstup do takového odvětví dalším firmám.
4) Úspory z rozsahu – firma se zavedenou výrobou bude mít nižší průměrné, a tedy i mezní náklady, než kterákoli firma, která by v daném odvětví chtěla začít podnikat."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: lide.uhk.cz/fim/ucitel/psvlasp1/malerrucker.doc
Obsahuje tabulky a grafy. Čistého textu v práci je cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14634
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse