Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nejstarší česká lyrika

Nejstarší česká lyrika


Kategorie: Literatura, Čeština, Umělecké - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zaměřena na téma Nejstarší česká lyrika. Práce vysvětluje pojem lyrika a popisuje dvě základní díla Hospodine, pomiluj ny a Svatý Václave.

Obsah

1.
Lyrika
2.
Základní lyrické žánry
2.1.
Píseň
2.1.
Elegie
2.3.
Epigram
2.4.
Epitaf
2.5.
Óda
3.
Pásmo
4.
Hospodine, pomiluj ny
5.
Svatý Václave
6.
Další díla

Úryvek

"Zdroj: Nejstarší česká duchovní lyrika, 1949, Památky staré literatury české

Lyrika: nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, dojmy, myšlenky, úvahy autora nebo hrdiny. Rozlišujeme lyriku přírodní, milostnou, vlasteneckou, náboženskou atd.
Základní lyrické žánry:
píseň – kratší báseň s pravidelným rýmem, nejoblíbenější žánr ústní lidové slovesnosti
elegie (žalozpěv) – báseň vyjadřující smutek např. nad smrtí nebo nespravedlivým osudem (Orten)
epigram – kritická, vtipná, satyrická báseň s pointou ostře se vyjadřující k určité události, osobě, nebo jevu (Borovský)
epitaf – náhrobní nápis, stručně vyjadřuje smysl lidského života, vzkaz živým (Wolker)
óda – protiklad elegie, oslavná, radostná báseň. Jestliže se tento typ básně zaměřuje na velká témata typu národ a vlast, nazývá se Hymnus.
Pásmo – sled veršů zdánlivě spolu nesouvisejících, které zachycují básníkovy představy (Nezval)"

Poznámka

upce

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56a735f3d2fc2.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
nejstarsi_ceska_lyrika.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse