Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nejstarší osídlení na Krnovsku

Nejstarší osídlení na Krnovsku

Kategorie: Archeologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o nejstarším osídlení na Krnovsku. Popisuje přírodní a klimatické podmínky za starší doby kamenné popisující nejstarší stopy člověka, způsob tehdejší obživy, archeologické nálezy nástrojů a kosterních pozůstatků v okolí Krnova. Za dobu mladší doby kamenné práce popisuje první zemědělce, kulturu volutové keramiky, vysokou úroveň výroby kamenných nástrojů, nálezy z širokého okolí (Brumovice, Třemešná, Jindřichov..), sídliště jordanovského typu v Brumovicích, hrazená sídliště na obou cvilínských kopcích. V době bronzové pak bohaté nálezy předmětů na Cvilíně, sídliště větéřovského typu v brumovické pískovně, rozsáhlé pohřebiště kultury lidu popelnicových polí na Zadním cvilínském kopci. Doba železná zahrnuje hradiska s mohutným opevněním na cvilínských kopcích a na Kosteleckém vrchu spolu s ojedinělou koexistencí tří blízkých hradišť. V době keltského osídlení tu máme sídliště ve Vávrovicích, po době styku s Římem pak nálezy mincí. Slovanské osídlení ze 6.století zanechala mohutná hradiště s kamennými a hliněnými hradbami (např. u Slezských Rudoltic), z 9. století pak pochází zpráva tzv. Geografa bavorského o kmeni Holasiců, který byl od konce 9.stol. součást Velkomoravské říše.
Obsah:
1. Podmínky k osídlení
2. Starší doba kamenná
3: Střední doba kamenná
4. Mladší doba kamenná
5. Doba bronzová
6. Doba železná
7. Období keltského osídlení
8. Slovanské osídlení
9. Seznam literatury
Úryvek z práce:
"Vysoké úrovně dosáhla výroba kamenných nástrojů a zbraní. Kromě štípaných pazourkových nástrojů, většinou vyráběných stejně jako ve starší době kamenné, byly zhotovovány kamenné, často vrtané a hlazené sekery, klíny, sekeromlaty a motyky. Těchto nálezů je na Krnovsku větší počet. Někdy označují sídliště, jindy ale, hlavně ve vyšších, odlehlejších polohách, jsou důkazem toho, že sem pravěký lovec pronikl, ať už na lovu nebo při běžném přesunu. Nálezy seker a sekeromlatů jsou doloženy z Brumovic, Skrochovic, Třemešné, Dívčího Hradu, Jindřichova, Osoblahy a Pochně, z Hlinky pochází celá kolekce pazourkových nástrojů, mezi nimi čepele, škrabadlo, vrtáček a zlomek sekeromlatu. Další nálezy úlomků jsou pak hlášeny z širokého okolí.
Celé neolitické sídliště, patrně patřící kultuře jordanovského typu, bylo nalezeno v brumovické pískovně. Bylo zčásti zničeno buldozerem při skrývce, zčásti ale zachráněno Archeologickým ústavem ČSAV v Opavě ve spolupráci se Slezským muzeem. Ze střepů zde nalezených se podařilo sestavit velkou amforu, vysokou mísu a koflík se širokým uchem.
V okolí Zadního cvilínského kopce se našla vrtaná sekera z břidlice, pazourková retušovaná čepelka a další zlomky a odštěpky pazourku.
Ke konci mladší doby kamenné je patrné pronikání cizích skupin mezi usedlé obyvatelstvo, dochází k rozšíření obchodních styků, nastupuje dělba práce.
Obyvatelstvo, které začalo být ohrožováno, hledalo útočiště na vyvýšeninách, kde by mohlo snadněji odolávat útoku nepřítele. Na těchto kopcích začalo budovat hrazená útočiště s ochranným valem, palisádovou hradbou a příkopem. Takováto sídliště i s bohatými nálezy všeho druhu byla nalezena na Předním, ale zároveň i Zadním cvilínském kopci. Vyskytuje se zde vzácný případ dvou výšinných sídlišť pozdní doby kamenné vedle sebe. Uvnitř cvilínského hradu byla objevena sídlištní vrstva, která obsahovala četné pazourkové nástroje, šipky, čepele, škrabadla, pazourkovou sekerku a nožík do srpu a další pazourkové a břidlicové zlomky. Na svahu k Červenému Dvoru se našel i pohřeb spáleného nebožtíka ve žlábkovaném džbánu..."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4051
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse