Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Nejužívanější metody vedení lidí k inovační aktivitě a špičkovým výkonům

Nejužívanější metody vedení lidí k inovační aktivitě a špičkovým výkonům


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá nejužívanějšími metodami vedení lidí k inovační aktivitě a špičkovým výkonům. Charakterizuje jednotlivé styly vedení lidí. Uvádí, jaké hodnoty u zaměstnanců podporovat. Definuje správný výběr řídícího stylu. Zde naleznete předchozí díl Silné a slabé stránky podniku, jejich hodnocení a využití nebo následující část práce - Jak předcházet neúspěchu podniku.

Obsah

1.
Vedení lidí
2.
Styl vedení lidí
2.1
Autoritativní
2.2
Demokratický
2.3
Liberální
3.
Metody vedení lidí zahrnují především
3.1
Informovanost pracovníků
3.2
Cílevědomost v práci
3.3
Podpora samostatnosti
3.4
Péče o pracovní podmínky
3.5
Hmotná a morální zainteresovanost
3.6
Participaci
3.7
Diferencovaný přístup
4.
Řídící styl
4.1
Lhostejný typ
4.2
Sousedský typ
4.3
Úkolový typ
4.4
Týmový typ
4.5
Kompromisní typ

Úryvek

“Metody vedení lidí zahrnují především:
• informovanost pracovníků - jak o cílech podniku, tak o zadávaných úkolech, důležité jsou rozhovory se zaměstnanci
• cílevědomost v práci - máme jasně určeny cíle i zodpovědnost
• podpora samostatnosti - souvisí s delegováním pravomocí a s rotací pracovníků v rámci podniku
• péče o pracovní podmínky - vybavení pracoviště, sociální služby, osvětlení, teplota, ochrana proti hluku, barevná úprava
• hmotná a morální zainteresovanost - mzdy, platy, prémie, odměny, příplatky, podíly, výhodné stravování, pružná pracovní doba
• participaci - zajišťování úkolů, podíly na zisku, účast zástupců v managementu firmy, zaměstnanecké akcie, osobní účty zaměstnanců
• diferencovaný přístup - výsledky kontroly se musí projevit v odměnách, změně zařazení pracovníka, postupu, propuštění"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0016.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Metody_k_vedeni_lidi.DOC (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse