Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Největší ekologické problémy

Největší ekologické problémy

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Opava

Charakteristika: Tato práce se obecně zabývá hlavními ekologickými problémy. Nejdříve vysvětluje, co je to ekologie, poté představuje vybrané ekologické problémy a nastiňuje jejich řešení. Věnuje se zejména odpadům, ovzduší, znečištění zdrojů vody, i energetickým zdrojům a znehodnocování půdy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co to je ekologie? Čím se zabývá?
3.
Globální problémy a jejich řešení
3.1.
Odpady
3.2.
Ovzduší
3.3.
Znečištění zdrojů vody
3.4.
Neobnovitelné a obnovitelné energetické zdroje
3.5.
Hlad a znehodnocování půdy
4.
Závěr

Úryvek

"Zkoumá jejich interakce, zpětné vazby a to jak zápornými tak kladnými , vlivem jednoho prvku na druhý, vztahy mezi jednotlivými organismy a jejich prostředím atd. Prostředí označujeme jako životní prostředí. Životním prostředím člověka a celkově živých organismů rozumíme soubor abiotických, biotických a socioekonomických prvků, které člověka v krajině obklopují a poskytují mu základní potřeby.
Ekologie se dále dělí na autoekologii- zkoumání z hlediska jedinců
synekologie- zkoumání z hlediska vztahů
demokologie- zkoumá postavení mezi populacemi
antropoekologie- vlivy člověka na prostředí
Obory ekologie se dělí podle oblasti kterou zkoumají. Nejobecnější a nejvíce frekventované jsou například ekologie rostlin, ekologie živočichů, ekologie moří, ekologie lesa,ekologie obecná, ekologie člověka, ekologie globální a další.Tyto obory se neustále rozšiřují, vyvíjejí, vnikají do nich nové prvky a proto se také zároveň neustále vytvářejí i nové podobory ,které už jsou více specifikované jako např. zemědělská ekologie atd.

3.Ekologické problémy a jejich řešení
3.1 Odpady
Odpad je chápan, jako věc, které se chce její majitel, či původce zbavit, nebo věc, jejíž odstraněni je nutné z hlediska ochrany živ. prostředí, případně ochrany zdraví člověka.
DRUHY odpadů podle skupenství- plynný, kapalný, pevný odpad
odpadů podle škodlivosti- toxický, netoxické, infekční, radioaktivní

Existuje i celá další řada podle které se dá odpad dále dělit a klasifikoval, ale já se budu nadále zabývat hlavně dělením podle aspektu původu a to na:
ODPAD ROSTLINNÉHO A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU- Nejčastěji je vyprodukován v zemědělství,dřevozpracujícím a potravinářském průmyslu.
MINERÁLNÍHO PŮVODU- To jsou odpady jako popílek, odvaly z dolů, suť ze staveb atd.
CHEMICKÉHO PŮVODU- Například fenoly, kyseliny, dehty, zásady, odpady s příměsí toxického kovů atd.
RADIOAKTIVNÍHO PŮVODU- vytvářejí se při úpravě jaderného paliva, vyhořelé jaderné palivo atd.
KOMUNÁLNÍHO PŮVODU- je to odpad z obcí a měst.Tedy odpad jako zbytky potravin, papíru, sklo, plasty atd.

ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ:

Zneškodňování odpadu se dělá několika způsoby.
Recyklace - Jde o zpětné získání využitelných látek. Pro běžnou recyklaci jsou vhodné kovy, sklo, papír a plasty."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z nepřiznaných zdrojů: http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=1043; http://referaty-seminarky.cz/znecisteni-ovzdusi/; http://referaty-seminarky.cz/ekologie-trvale-udrzitelny-rozvoj/.
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19300
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse