Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nekalá soutěž

Nekalá soutěž

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá tématem nekalá soutěž. Objasňuje tento pojem, charakterizuje subjekty, skutkové podstaty a také generální klauzuli nekalé soutěže. Podstatná část práce se věnuje porovnání současného právního systému s právními systémy, které zamezovaly nekalé soutěži v minulosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie vzniku legislativy nekalé soutěže
3.
Současná legislativní úprava nekalé soutěže
3.1
Pojem nekalá soutěž
3.2
Subjekty nekalé soutěže
3.3
Generální klauzule nekalé soutěže
3.4
Skutkové podstaty nekalé soutěže
3.5
Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
4.
Závěr
5.
Použitá literatura

Úryvek

"3.2 Subjekty nekalé soutěže
Z obecného vymezení nekalé soutěže daného pařížskou úmluvou (články 10bis(2) a 10bis(3)) zjistíme, že subjekty nekalé soutěže podle pařížské úmluvy, jsou soutěžitelé a těmi, kdo jsou chráněni, jsou pak jejich konkurenti – jiní soutěžitelé. Revizní konference v Lisabonu (r. 1958) zařadila do pařížské úmluvy bod 3, který uváděl další subjekt dotčený nekalou soutěží a to veřejnost. V té době se mělo všeobecně za to, že „veřejnost“ jsou nové moderní subjekty v soutěžním právu, kterým je zapotřebí poskytovat ochranu, tj. spotřebitelé.

Jako subjekty nekalé soutěže podle Zákona proti nekalé soutěži přicházeli v úvahu podnikatelé – soutěžitelé. Soutěžitelem se podle § 46 z. p.n.s. rozuměl jedině podnikatel, který vyráběl, prodával zboží téhož nebo podobného druhu, nebo prováděl výkony téhož, nebo podobného druhu anebo byl činným ve stejném nebo podobném hospodářském oboru. Dalšími subjekty podle Zákona proti nekalé soutěži byli zaměstnanci a všechny osoby zavázané smlouvou konat určité výkony pro podnik, ale také třetí osoby a to bez ohledu na to, v jakém poměru byly k podniku, v jehož zájmu nebo k jehož škodě jednaly. Oprávněnou osobou, která mohla uplatňovat žalobní nároky, mohl být pouze soutěžitel.

Podle Obchodního zákoníku jsou subjekty nekalé soutěže „fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé, mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti; jsou však povinny přitom dbát právně závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži zneužívat.“ Dále zákon č. 513/1991 Sb. upravuje postavení zahraničních osob, když stanovuje, že jsou zahraniční osoby postaveny na roveň českým osobám, pokud jde o ochranu proti nekalé soutěži. Zároveň dle § 43 odst. 2 Obchodní zákoníku specifikuje možnost zahraničních osob domáhat se ochrany dle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv. Osobami oprávněnými, tedy osobami, které jsou chráněny soukromoprávními ustanoveními o nekalé soutěži (§ 53-54 v souvislosti s § 41 odst. 1) mohou být – soutěžitelé a spotřebitelé dotčeni nekalou soutěží; jiné osoby dotčené nekalou soutěží a právnické osoby oprávněné hájit zájmy spotřebitelů či soutěžitelů. Soutěžitelé jsou v užším slova smyslu chápaní jako přímí, bezprostřední, vzájemní konkurenti. V širším slova smyslu jsou to účastníci hospodářské soutěže, kteří napomáhají přímým konkurentům k dosažení silnější tržní pozice."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19536
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse