Nekalá soutěž

Kategorie: Právo

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá odvětvím soutěžního práva, konkrétně rozborem nekalé soutěže. V úvodních částech této práce jsou uvedeny prameny právní úpravy a jsou vymezeny základní pojmy. Nechybí ani historický vývoj právní úpravy. Těžištěm práce je pak analýza současné platné právní úpravy institutu nekalé soutěže, převážně pak rozbor tzv. generální klauzule. V další části práce se pak autor zabývá jednotlivými konkrétními skutkovými podstatami. V závěru jsou uvedeny možnosti obrany proti nekalé soutěži.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vývoj práva nekalé soutěže v českých zemích
2.1.
Předválečná právní úprava
2.2.
Právní úprava v letech 1945 až 1991
2.3.
Současná právní úprava nekalé soutěže
3.
Subjekty nekalé soutěže
3.1.
Soutěžitel
3.2.
Spotřebitel
3.3.
Další zákazníci
3.4.
Jiné osoby dotčeny nekalou soutěží
3.5.
Právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů
4.
Generální klauzule
4.1.
Charakteristika generální klauzule
4.2.
Funkce generální klauzule
4.2.1.
Funkce restriktivní
4.2.2.
Funkce extenzivní
4.3.
Základní znaky generální klauzule
4.3.1.
Jednání v hospodářské soutěži nebo hospodářském styku
4.3.2.
Rozpor s dobrými mravy soutěže
4.3.3.
Způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo zákazníkům
5.
Skutkové podstaty nekalé soutěže
5.1.
Konkrétní skutkové podstaty
5.1.1.
Klamavá reklama
5.1.2.
Srovnávací reklama
5.1.3.
Klamavé označování zboží a služeb
5.1.4.
Vyvolání nebezpečí záměny
5.1.5.
Parazitování na pověsti
5.1.6.
Podplácení
5.1.7.
Zlehčování
5.1.8.
Porušení obchodního tajemství
5.1.9.
Ohrožování zdraví a životního prostředí
5.2.
Soudcovské skutkové podstaty
6.
Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
6.1.
Obchodní zákoník
6.2.
Trestní zákoník
7.
Evropská právní úprava ochrany proti nekalé soutěži
8.
Návrhy de lege ferenda
9.
Závěr

Úryvek

"3.3. Další zákazníci
Pojem tvz. další zákazníci byl do obchodního zákoníku zapracován v souvislosti s jeho novelou, zákonem č. 152/2010 Sb. Vystihuje osoby, které nelze jednoznačně považovat ani za soutěžitele, ani za spotřebitele. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 152/2010 Sb., má zákazník blíže ke spotřebiteli, neboť jde o pojem obsahově širší než spotřebitel a zahrnuje v sobě jak samotného spotřebitele, tak právě i onoho kupujícího v postavení podnikatele. Pojem zákazník tedy vymezuje hlavně spotřebitele, i přesto obchodní zákoník nevypustil ani jeden z pojmů a nadále užívá oba výrazy ve svých ustanoveních.

3.4. Jiné osoby dotčeny nekalou soutěží
Jiné osoby dotčené nekalou soutěží nejsou v zákoně uvedeny, v teorii se mluví zejména o těch, jejichž osobnostní atributy byly neoprávněně užity v soutěžitelově reklamě. Může se však jednat například o osoby, kterých se dotkly určité formy zabraňovací soutěže (náhodní účastníci fyzických aktivit, k nimž dochází v souvislosti s konkurenčním bojem). Jedná se tedy o osoby, které se nenacházejí s rušitelem v soutěžním vztahu, a zároveň jim nelze přiznat postavení spotřebitele. Přesto i těmto osobám je třeba poskytnout ochranu jejich práv.

3.5. Právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů
Postavení právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů a spotřebitelů výslovně uvedeno v ustanovení § 54 odst. 1 ObchZ, kterým je těmto subjektům přiznáno právo domáhat se, aby se ten, jenž se dopustí protiprávního jednání nekalosoutěžního charakteru tohoto jednání zdržel, a aby odstranil závadný stav vzniklý nekalosoutěžním jednáním. Tyto subjekty v řízení nevystupuji proto, že by byly dotčeny nekalosoutěžním jednáním, ale hájí zájmy těch, na jejichž ochranu vystupují. Nutno však podotknout, že jsou nadány samostatnou aktivní legitimací, nejsou tedy pouze zástupci poškozených subjektů.

4. Generální klauzule
Ustanovení § 44 odst. 1 ObchZ uvádí: „Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje“.
Jedná se o typické obecné ustanovení, jde o otevřený právní koncept . Tímto konceptem se do pozitivního práva vtahuje právo přirozené. Základní funkcí uvedeného právního konceptu je zamezení mezer, které vznikají v právu. Uvedení tohoto ustanovení je logickým krokem, neboť zákonodárce není schopen předjímat a zákonem vyjmenovat všechny konkrétní typy narušení hospodářské soutěže, které existují a které mohou v budoucnu nastat, neboť ten, kdo by se rozhodl poškodit konkurenci, by si našel způsob jak tak učinit aniž by porušil výslovně uvedený zákaz. Generální klauzuli v různých modifikacích používá ve svých právních předpisech většina států, které nekalou soutěž postihují. Výše uvedené obecné ustanovení je doplněno o několik zcela konkrétních skutkových podstat. Tyto speciální skutkové podstaty však nejsou ke generální klauzuli ve vztahu lex specialis, respektive generální klauzule není lex generalis vůči těmto skutkovým podstatám. "

Poznámka

Diplomová práce z Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze. Katedra soukromoprávních disciplín.
Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23757
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse