Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Německá gramatika - maturitní otázky

Německá gramatika - maturitní otázky

Kategorie: Němčina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje 30 vypracovaných maturitních otázek z gramatiky německého jazyka. Stručně definuje a objasňuje základní problematiku. Vše demonstruje na příkladech.

Obsah

1.
Skloňování podstatných jmen
2.
Množné číslo podstatných jmen
3.
Skloňování přídavných jmen
4.
Stupňování přídavných jmen
5.
Stupňování příslovcí
6.
Zájmena přivlastňovací
7.
Zájmena ukazovací, tázací, neurčitá a záporná
8.
Zájmena osobní
9.
Časování sloves v přítomném čase
10.
Slovesa způsobová a sloveso wissen
11.
Pomocná slovesa
12.
Podmiňovací způsob
13.
Trpný rod
14.
Budoucí čas
15.
Préteritum
16.
Perfektum
17.
Slovesa s neodlučitelnou předponou
18.
Slovesa s odlučitelnou předponou
19.
Rozkazovací způsob
20.
Souvětí souřadné
21.
Souvětí podřadné
22.
Přímý a nepřímý slovosled
23.
Předložky se 3. pádem
24.
Předložky se 4. pádem
25.
Předložky se 3. a 4. pádem
26.
Číslovky základní
27.
Číslovky řadové
28.
Členy
29.
Podmět man a es
30.
Zvratná slovesa

Úryvek

"27) Číslovky řadové

- řadové na otázku der, die, das wievielte?
- tvoří se od základních číslovek 2 – 19 příponou –te, 20 a výše příponou –ste.
- Př.1. der erste, zweite, dritte, siebente, zwanzigste, hundertste.
- Př.2. Die Regierung Karls des Vierten.
- bez členu: v nadpisech dílů, svazků atp. (v knihách): erster Band, zweiter Teil, v označení místopisu: erster Bezirk.
- datum číslovkou řadovou: Berlin, den vierten November.

1 r erste 13 r dreizehnte
2 r zweite 14 r vierzehnte
3 r dritte 15 r fünfzehnte
4 r vierte 16 r sechzehnte
5 r fünfte 17 r siebzehnte
6 r sechste 18 r achtzehnte
7 r siebente 19 r neunzehnte
8 r achte 20 r zwanzigste
9 r neunte 30 r dreiβigste
10 r zehnte 100 r hundertste
11 r elfte
12 r zwölfte

- řadovým číslovkám se ve 2. a 3. pádě přidá koncovka -EN
- v 1. a 4. pádě středního rodu se přidá koncovka -ES

28) Členy

Člen určitý – der, die, das, die – dáváme, mluvíme-li o osobě nebo věci již známé nebo blíže určené: Der Vater ist zu Hause.

Člen neurčitý - ein, eine, ein – dáváme, mluvíme-li o osobě nebo věci dosud neznámé nebo neurčité: Das ist ein Tisch. Ein Vater hatte drei Schwestern.

Bez členu:
- podst. jm látková: Ich esse Brot und Fleisch.
- po názvech měr a vah: Ein Kilo Zucker.
- po neurčitých číslovkách: Wenig Wasser, ein bisschen Mehl.
- v mn. č. tam, kde byl v jed. č. člen neurčitý
- abstrakta v obecných významech: Ein Künster muss Fleiss und Begabung haben.
- oslovení: Vater!, Herr Lehrer.
- za podst. jm. ve 2. pád: des Vater Garten.
- v titulech, názvech, nadpisech: Ausgang, Deutsche Sprachlehre.
- v urč. slovních obratech: Berg und Tal, Himmel und Erde.
- v přísudku u podst. jm, označujících zaměstnání, povolání, funkcí atd.: Er ist Lehrer.

29) Podmět man a es

MAN
- užívá se v činných větách pro vyjádření tzv. všeobecného podmětu, který nebývá v češtině zpravidla slovně vyjádřen. Překládají se různě, např. pomocí zvratné konstrukce (Hier kocht man gut. – Tady se vaří dobře.), slovesné vazby v množném čísle (my, oni), nebo větou s všeobecným podmětem (člověk, lidé, všichni). Po podmětu man vždy následuje sloveso ve 3. os. č. j.
Př. Man kocht dort auch angeln. – Člověk tam může také rybařit.
Man muss arbeiten. – Pracovat se nemusí. / Všichni musí pracovat.
ES
- ve větách, kde nestojí na místě podmětu podstatné jméno nebo zájmeno, které ho zastupuje (např. věty se slovesy ozn. přírodní děje, věty se slovesem sein a přídavným jménem a některé ustálené vazby), je v nj vyjádřen neurčitým zájmenem es. Podmět es nelze v těchto větách vypustit. Nestojí-li před slovesem, musí stát za ním: Wie spät ist es? Heute is es kalt.
Př. Es geht mir gut. – Daří se mi dobře.
Es ist zehn Uhr. – Je deset hodin.
Es schneit. – Sněží."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15184
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse