Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Německý idealismus (18. - 19. století)

Německý idealismus (18. - 19. století)


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek filozofie seznamují s německým idealismem. Formou stručných odrážek uvádí jeho obecnou charakteristiku. Text dále informuje o významných filozofech a jejich myšlenkách. Zmíněni jsou Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Shelling a Georg Wilhelm Friedrich Hegel. V závěru jsou vypsáni čeští zastánci hegelianismu, Augustin Smetana a František Matouš Klácel.

Obsah

1.
Obecná charakteristika německého idealismu
2.
Johann Gottlieb Fichte
3.
Friedrich Wilhelm Joseph Shelling
4.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
5.
Český hegelianismus
5.1.
Augustin Smetana
5.2.
František Matouš Klácel

Úryvek

"NĚMECKÝ IDEALISMUS (18. - 19. st.)
- idea (ontologický názor na povahu světa) → idealismus
- idea je něco duchovního
- vychází z I. Kanta
- racionalismus; zdůrazňování rozumu → něm. idealismus („super rozum“)
- vzali si z Kanta myšlenku, že nic není samo o sobě → všechno je jen myšlenka
- proti náboženství; zbožnost byla nahrazena kritickou filosofií
- sklony k totalitě; sami mají jedinou pravdu
- pod vlivem Kant. myšlenek (rozumu) → idealismus; ten se stal „nad-“ → vychází z něho další věci
Objekt - to, co je předmětem myšlení subjektu; objektivní = neosobní, neutrální
Subjekt - poznávající a myslící osobu jako protějšek objektu

Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814)
- přesvědčen o něm. národu (nacionalista)
- obdivoval francouzskou revoluci → později svoje nadšení ztratil
- ateista
- subjektivní systém
Já - existuje jen Já; chce se osvobodit, ale naráží na překážky (Ne-Já)
Ne-Já - něco cizí, co nám brání v rozvoji; vždy se nám staví do cesty
→ konflikt Já X Ne-Já → úkolem Já je překonat silou Ne-Já a uvědomit si samo sebe (Já pohltí Ne-Já) → Já se rozšíří na všechno
Vědosloví, Teze o samostatnosti Já

Friedrich Wilhelm Joseph Shelling (1775 - 1854)
- jeho filosofie vychází částečně z lásky k ženě
- na prvním místě je jednota (příroda, ve které se projevuje Bůh) a jeho protějškem je lidský duch → duch a příroda jsou v identitě - spojení člověka s přírodou
- jít za hranice, mít jednu mysl, ztotožnit se (filosofie identity)
subjekt = objekt
- filosofická mystika; lidská zkušenost s něčím božským
Soustava transcendentálního idealismu, Ideje k filozofii přírody"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b1002dc780d4.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Nemecky_idealismus.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse