Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nemoci krevních destiček - maturitní otázka

Nemoci krevních destiček - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z hematologie, která popisuje a představuje nemoci krevních destiček, jejich druhy, příčiny a důsledky.

Obsah

1.
Trombocytopenie
a) Trombocytopenie primární
b) Příčiny vzniku
2.
Trombocytopatie
a) Vrozené
b) Získané
3.
Trombocytóza a trombocytémie
4.
Primární hemostáza
a) Činitelé
b) Průběh tvorby primární destičkové zátky

Úryvek

"TROMBOCYTOPATIE
= vrozené nebo získané poruchy destiček
Vrozené:
 porucha membrány destičky, skladovacích granulí, enzymatické poruchy, mobilizace nitrobuněčného Ca, snížená nebo chybějící odpověď na TXA2, poruchy uvolňovací reakce
Získané:
 sekundární trombocytopatie
 vznikají jako důsledek základní poruchy, která ovlivňuje funkci destičky ( např. U myeloproliferativních a lymfoprolyferativních onemocnění, polékové trombocytopatie )

TROMBOCYTÓZA A TROMBOCYTÉMIE
Trombocytóza – přechodné zvýšení počtu destiček nad hodnoty 400 . 109/l
Trombocytémie – trvalé zvýšení počtu destiček nad hodnoty 600 – 1000 . 109/l"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4825acae6087f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Nemoci_krevnich_desticek.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse