Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Neopominutelný dědic

Neopominutelný dědic

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o neopominutelném dědici. Vymezuje pojmy jako dědic, zůstavitel, potomek zůstavitele. Objasňuje, kdo může dědit, sleduje fyzickou osobu jako dědice a faktor zletilosti při dědění. Následně se zaobírá děděním ze zákona a zákonným podílem. Rozebírá dědické podíly v případě zůstavitelových dětí a manžela. Uvádí, podle jakých náležitostí se vypočítává dědický podíl.

Obsah

1.
Vymezení pojmů
1.1.
Dědic
1.2.
Kdo může dědit
1.3.
Fyzická osoba jako dědic
1.4.
Zletilost a nezletilost
1.5.
Potomek zůstavitele
1.6.
Zůstavitel
2.
Dědění ze zákona, zákonný podíl
2.1.
Děti a manžel jako dědicové
2.2.
Dědické podíly
3.
Výpočet dědického podílu

Úryvek

"Výpočet dědického podílu
Výpočet dědického podílu může být nesnadný sám osobě, dochází k problémům ještě zejména pokud dochází k souběhu dědění ze zákona a ze závěti a přidává se ochrana nepominutelného dědice a to zcela nebo z části. Výpočet je ještě složitější, vztahuje-li se závěť opomíjející (nebo částečně opomíjející) potomka jen na část dědictví a jiná část se dědí ze zákona. Způsob výpočtu dědění ze zákona a ze závěti byl naznačen již výše.
Podle nynější právní úpravy vstupují nepominutelní dědici do všech práv a povinností tvořících předmět dědění, a to v rozsahu, v němž nemohou být zkráceni.
Při výpočtu dědického podílu je tedy u nepominutelných dědiců třeba se obracet k dědění ze zákona.
Jedním z důležitých principů při posuzování dědických podílů je, že dědickým podílem ze zákona ve smyslu ustanovení § 479 obč. zák. je zákonný podíl vypočtený z celého dědictví a ne jen z té jeho části, která se v daném případě dědí ze závěti (4 Cz 43/88). Rovněž tak R 45/90: dědickým podílem ze zákona ve smyslu ustanovení § 479 obč. zák. je podíl vypočtený z celého dědictví a nikoli jen z té části dědictví, která se v konkrétním případě dědí ze závěti, tedy z té části dědictví, o které zůstavitel pořídil závětí. Do třetice je stejná zásada vyjádřena v usnesení Krajského soudu v Brně 18 Co 171/97: Výši dědického podílu nepominutelného dědice je třeba vypočítat z veškerého majetku zůstavitele zařazeného do aktiv dědictví. Není možné vyčíslit tento podíl samostatně jen z toho majetku, o němž bylo závětí zůstavitele pořízeno a nepřihlížet k majetku, který tento nepominutelný dědic nabývá ze zákona, případně ze závěti.
Do nepominutelného podílu je třeba zahrnout veškerý majetek, který nepominutelný dědic nabývá bez ohledu na existenci závěti. Závěť pak nemusí být neplatná buď vůbec (pořídí-li zůstavitel jen o části majetku a nepominutelný dědic dostane svůj díl při dědění ze zákona) nebo je neplatná jen částečně, do té míry, do jaké není podíl nepominutelného dědice uspokojen děděním ze zákona.
Naopak ale majetek, který není předmětem závěti se dědí vždy ze zákona a podíly dědiců na tomto majetku vyplývají z ustanovení § 473 až 475 a obč. zák., nikoli z ustanovení § 479 obč. zák. Tyto podíly ze zákona nelze podle citovaného ustanovení krátit.22
Co se týká nároku nepominutelného dědice dle § 479 obč. zák., tento není nárokem na výplatu peněžitého podílu z dědictví, ale nárokem na poměrnou část majetku z dědictví in natura."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13101
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse