Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nepřímé daně

Nepřímé daněKategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka nejprve objasňuje základní pojmy spjaté s daněmi a poté se zabývá předmětem, plátci, základem, sazbami, výpočtem nebo zdaňovacím obdobím a dalšími náležitostmi u spotřební daně a daně z přidané hodnoty.

Obsah

1.
Pojmy
2.
Daň z přidané hodnoty
3.
Daň spotřební

Úryvek

"Daň = příjem veřejných rozpočtů (státního rozpočtu a místních rozpočtů), který ze zákona (povinně) odčerpává část důchodu subjektu (příjmu, majetku poplatníka), na nenávratném principu

Rozdělení daní:

1, Přímé daně
a, důchodové – daň z příjmu FO a PO
b, majetkové – daň z nemovitosti, daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti,
daň silniční
2, Nepřímé daně
a, univerzální – DPH
b, selektivní – daň spotřební
3, Připravované daně – k ochraně životního prostředí

Poplatník = FO nebo PO, která daň platí
Plátce = FO nebo PO, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu

- základ daně – částka, ze které se určitým procentem vypočítá odváděná daň
- daň – vypočítaná částka, kterou plátce odvádí finančnímu úřadu
- sazba daně – procentem vyjádřený poměr daně k základu daně
- daně důchodové – platí poplatníci podle výše svého příjmu
- daně majetkové – platí poplatníci podle druhu a velikosti svého nemovitého majetku, při majetkových převodech (darování, dědictví, prodej či převod nemovitostí) a při využívání silničních motorových vozidel pro podnikání
- daně univerzální (DPH), jsou vybírány při prodeji téměř všech druhů zboží a služeb

Daň z přidané hodnoty

• Předmět úpravy
Tento zákon upravuje daň z přidané hodnoty, které podléhá zdanitelné plnění v tuzemsku, zboží z dovozu

• Vymezení základních pojmů
Zdanitelným plnění je
a, dodání zboží a převod nemovitostí, při kterém dochází ke změně vlastnického práva
nebo práva hospodaření
b, poskytování služeb uskutečněné v tuzemsku při podnikání.
• Místo plnění
Místem plnění je při dodání zboží
a, místo , kde se zboží nachází v době, kdy se přeprava nebo odeslání zboží začíná uskutečňovat
b, místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno, je-li dodání zboží spojeno s jeho instalací nebo montáží
c, místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje, je-li dodání zboží uskutečňováno bez přepravy nebo odeslání

• Osoby podléhající dani
Osobami podléhající dni jsou fyzické a právnické osoby, které podnikají v tuzemsku,
případně uskutečňují činnost vykazující všechny znaky podnikání."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511170dae3b92.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Neprime_dane_MO.doc (65 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse