Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nepřímé daně

Nepřímé daně


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce stručně rozebírá nepřímé daně. Zajímá se o spotřební daň a daň z přidané hodnoty.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Spotřební daň
3.
DPH

Úryvek

"Př. Firma vyrobí 0,5 l lahve 40% alkoholu z 10 kč
zisk 2 kč
vypočítejte prodejní cenuNové daně pro životní prostředí (od r. 2008)
• Správu všech těchto daní vykonávají Celní orgány
• Plátce daně
 Dodavatelé, kteří na území ČR dodají uvedené energie spotřebitelů
• Poplatníci daně (koneční spotřebitelé)
 Koneční spotřebitelé, kteří zaplatí daň v ceně dodané energie
• Zdaňovací období
 Kalendářní období
• Sazby daně
 U jednotlivých daní jsou pevně dány zákonem ve vztahu fyzikálním jednotkám dodaným energií (jsou nezávislé na ceně energie)
3.2. DPH
• Daň z přidané hodnoty patří mezi nejsložitější daňové oblasti
• Zákon č. 235/2004 Sb. – DPH
• Předmět daně
 Dodání zboží nebo převod nemovitosti v dražbě s místem plnění v tuzemsku
 Poskytnutí služby plátcem DPH v tuzemsku
 Pořízení zboží z jiného členského státu EU (import z EU) za úplatu plátce DPH a pořízení nového dopravního prostředku z jiného státu EU soukromou osobou – občanů
 Dovoz z nečlenských států EU s místem plnění v tuzemsku (musíme odvést DPH)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e9be25443f0.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Neprime_dane.doc (84 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse