Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nepřímé daně - maturitní otázka

Nepřímé daně - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se v heslech věnuje definici daní, daňové soustavy a její struktury v ČR. Poté již charakterizuje jednotlivé náležitosti DPH a spotřební daně.

Obsah

1.
Daňová soustava - definice
2.
Typy daní
2.1
Progresivní daň
2.2
Proporcionální daň
2.3
Degresivní daň
3.
Daň
3.1
Základní pojmy v oblasti daní
3.2
Soustava daní v ČR (schéma)
4.
Nepřímé daně
4.1
Daň z přidané hodnoty (DPH)
4.1.1
Plátci DPH
4.1.1.1
Povinnosti plátce DPH
4.1.1.2
Neplátci DPH
4.1.1.3
Sazby daně DPH
4.1.1.4
Od DPH jsou osvobozeny
4.1.1.5
Výpočet DPH
4.2
Spotřební daň
4.2.1
Této dani podléhá

Úryvek

“Daň z přidané hodnoty (DPH)
Tvoří část ceny výrobku nebo služby ve vztahu k dalšímu odběrateli nebo spotřebiteli. Předmětem této daně je tedy všechno zboží a služby. Z hlediska účetního však součástí ceny není.
Plátci DPH jsou všichni podnikatelé, kteří se zaregistrují jako plátci DPH. Povinnost platit tuto daň mají ti podnikatelé kteří dosáhli za čtvrtletí obrat vyšší než 750.000,- Kč, ročně více než 10000000,- Kč.
Povinnosti plátce DPH:
- musí vést průkaznou evidenci DPH
- nesmí do ceny svého výrobku zahrnout daň, kterou sám zaplatil
Neplátci DPH o dani vůbec neúčtuje a vstup daně při nákupu účtuje přímo do nákladů. Správcem daně je finanční úřad.
Sazby daně DPH:
22% - telefon, internet, právní, účetní a daňový poradci, realitky, pronajímatelé automobilů a nemovitostí, soukromí detektivové, dřevěné uhlí, bionafta, bioplyn, nátěrové barvy a laky, recyklované vlákniny, papíry a kartony, oděvy
5% - základní potraviny a léky
Od DPH jsou osvobozeny:
Poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílaní, pojišťovny, výchova a vzdělávání, zdravotnictví, loterie, bankovnictví a činnosti neziskového charakteru
Vývoz v ČR, dovoz – výši daně určuje celní orgán.
Daň se zúčtovává na základě daňového dokladu (faktura), který musí obsahovat základ daně, výši daně a celkovou částku.
Výpočet DPH:
základ daně x sazba daně
100"

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4844faa6b4554.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Neprime_dane.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse