Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Nestabilní angina pectoris

Nestabilní angina pectoris


Kategorie: Medicína

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Charakteristika anginy pectoris (AP), její příčiny. AP nově vzniklá, AP klidová, AP klidová akutní. Průběh vyšetření - anamnéza, fyzikální vyšetření, elektrokardiogram, biochemické markery nekrózy myokardu, koronarografické vyšetření. Nemocní s vysokým rizikem. Léčba - angioplastika, anopyrin 200mg, antikoagulancia Heparin, betablokátory, koronarografie.

"-definice zahrnuje všechny nemocné se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeční, u kterých se manifestuje v klidu bolest na hrudníku typu anginy pectoris, nebo se bolest objevuje v častější frekvenci, větší intenzitě a v delším trvání než tomu bylo dříve.
-podkladem pro vznik nestabilní anginy pectoris je nestabilní aterosklerotický plát věnčité tepny.
-klinická manifestace NAP má tři základní formy:
I. AP nově vzniklá, těžká nebo zhoršená proti stavu předchozímu (angina má nižší práh pro vznik bolesti, má větší intenzitu a delší trvání bolesti).
II. AP klidová – angina, která se manifestuje v klidu, vznikla v posledním měsíci, ale ne v posledních 48 hodinách. AP obvykle trvá déle než 20 minut.
III. AP klidová, akutní - v posledních 48 hodinách"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43cfd2f0db1b3.zip (4 kB)
Nezabalený formát:
nestabilnianginapectoris.doc (15 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse