Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nestacionární magnetické pole

Nestacionární magnetické pole


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku, která se zabývá magnetickou indukcí a jevy v nestacionárním magnetickém poli, jehož magnetická indukce je proměnlivá. V práci v pravém sloupci obsahuje obrázky o celkovém rozsahu asi půl stránky a vypsané vzorce a konstanty vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Magnetické pole nestacionární
2.
Elektromagnetická indukce
3.
Magnetická indukce, magnetický indukční tok a jejich změny
4.
Indukované elektrické pole
5.
Cívky, indukčnost

Úryvek

"NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE, jehož charakteristické vlastnosti jsou proměnné, vytvářejí pohybující se magnety, časově proměnná elektrická pole, nepohybující se vodiče s proměnným elektrickým proudem nebo pohybujíce se vodiče s libovolným elektrickým polem. Děje v nestacionárním magnetickém poli jsou vždy spojeny se vznikem nestacionárního elektrického pole. Jsou to děje elektromagnetické, při nichž nestacionární elektrické a magnetické pole jsou navzájem neoddělitelná a vytvářejí jediné pole elektromagnetické."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a výpočty o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57766e0ea6a46.zip (855 kB)
Nezabalený formát:
Nestacion_rn__magnetick__pole.pdf (906 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse