Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nestacionární magnetické pole - maturitní otázka

Nestacionární magnetické pole - maturitní otázkaKategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z fyziky představuje nestacionární magnetické pole. Vysvětluje Faradayův a Lenzův zákon a objasňuje další pojmy, jako jsou indukčnost a energie magnetického pole cívky.

Obsah

1.
Charakteristika a vznik nestacionárního magnetického pole
2.
Magnetický indukční tok
3.
Elektromagnetická indukce
4.
Faradayův zákon
5.
Lenzův zákon
6.
Vlastní indukce
7.
Energie magnetického pole cívky
8.
Indukčnost

Úryvek

"Charakteristika a vznik nestacionárního magnetického pole
Magnetická indukce se časem mění a jeho zdrojem může být:
a) Nepohybující se vodič s časově proměnný proudem
b) Pohybující se vodič s proudem (konstantním nebo časově proměnným)
c) Pohybující se permanentní magnet nebo elektromagnet

Magnetický indukční tok
n n – kolmice k ploše
(obrázek)
[Φ] = Wb (weber)

Změna Φ – změna magnetické indukce
– změna plochy
– změna úhlu α

Závit v magnetickém poli


(schéma) a vzorec


Elektromagnetická indukce – vznik elektromagnetického napětí v cívce důsledkem časové změny magnetického toku této cívky.

Faradayův zákon – změnou magnetického indukčního toku ΔΦ za čas Δt se ve vodiči vytvoří indukované napětí Ui, které je příčinou indukovaného elektrického proudu."

Poznámka

Práce je kompilační. Obsahuje definice, schémata a vzorce. Čistý text dosahuje cca 1 stranu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c6981cca1020.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Nestacionarni_magneticke_pole_MO.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse