Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Neurofyziologie příjemných pocitů

Neurofyziologie příjemných pocitů


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Stručná práce charakterizuje příjemné pocity, eustres. V jejím úvodu je popisována přímo neurofyziologie, dále se však autorka charakterizuje psychologické aspekty eustresu. Převážná část práce je věnována radám, jaké činnosti jsou pro navození eustresu nejvhodnější.

Obsah

1.
Eustres
2.
Základní lidské potřeby
3.
Činnosti vyvolávající eustres
3.1
Radost z práce
3.2
Rodinná harmonie
3.3
Úspěch
3.4
Erotika
3.5
Sny a spánek

Úryvek

"Každý podnět, který přichází do mozku probíhá buď jistými centry libosti nebo nelibosti v limbickém systému, kde vyvolává elektrické vzruchy. Ty v nás vzbuzují pocity libosti či nelibosti.
Drážděním limbických center libosti, které se nachází v přepážkové oblasti, preoptickém centru a mandlovém jádru hypotalamu a talamu, vznikají pocity jako příjemná pohoda, spokojenost, pozitivní vzrušení, radost, sexuální rozkoš, extázi atd. Tyto příjemné pocity jsou základem takzvaného eustresu a jsou životně nezbytné, dávají nám pocit báječné vitality, pohody a vnitřní spokojenosti. Přirozenou vlastností organismu je,že dělá jen to, co mu způsobuje libost. To je důležité i pro přežití organismu. Čím více eustresu smí organismus prožít tím je zdravější. Jsou nezbytné pro antistresový program. Nestačí totiž jen dávkovat distres, ale je důležité aktivně vyhledávat eustresové momenty.
Základem příjemných pocitů je dosahovat základních lidských potřeb. První z nich je potřeba stimulace – trvalého přísunu podnětů, potřeba libých pocitů, potřeba doteku. Dotek má velký význam pro přežití, což je důležité brát v úvahu během výchovy.
Logicky je zapotřebí provozovat činnosti vyvolávající eustres. Je nezbytné uvědomit si, které pracovní činnosti děláme raději než jiné. Doporučuje se také vyřídit dříve nepříjemnou práci, a den zakončit svoji oblíbenou činností, nebo se věnovat koníčku, na který jsme neměli dlouhou dobu čas. Činnosti vyvolávající eustres jsou samozřejmě z velké části u různých lidí různé.Existuje však známá hierarchie lidských potřeb dle Maslowa, která zahrnuje právě lidské potřeby vedoucí k pozitivním pocitů. Které jsou společné všem lidem.
Dále je důležité hledat eustres v rodinném životě, protože právě společné a spojující okamžiky jsou pramenem eustresu. Mimo to drží rodinu pohromadě a jsou dobrým základem pro řešení případných problémů. Stačí se občas společně podívat na film, zahrát si společně nějakou hru, vzájemně si pomáhat, mluvit spolu..."

Poznámka

Seminární práce pochází z Univerzity Hradec Králové, předmět Psychopatologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d20e1384535b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Neurofyziologie_prijemnych_pocitu.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse