Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje nezaměstnanost jako jednu z makroekonomických veličin. Definuje nezaměstnanost, zabývá se trhem práce. Uvádí typy nezaměstnanosti, zkoumá její přirozenou míru i vzájemné působení nezaměstnanosti a inflace. Vysvětluje Phillipsovu křivku.

Obsah

1.Úvod - nezaměstnanost a její dopad
2.Definice nezaměstnanosti
3.Trh práce
3.1
Střet nabídky s poptávkou
3.2
Role mzdy na pracovním trhu
4.Typy nezaměstnanosti
4.1
Frikční nezaměstnanost
4.2
Strukturální nezaměstnanost
4.3
Cyklická nezaměstnanost
4.4
Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost
5.
Přirozená míra nezaměstnanosti
6.
Nezaměstnanost a inflace
6.1
Pojem inflace
6.2
Projevy inflace
6.3
Deflace a dezinflace
6.4
Inflace tažená poptávkou vs. tlačená náklady
7.Phillipsova křivka
8.Závěr

Úryvek

"Stejně jako u ostatních křivek (např. u agregátní nabídky či poptávky) i u Phillipsovy křivky dochází k posunům. „Substituční vztah mezi inflací a nezaměstnaností zůstává stabilní jen tak dlouho, dokud se nezmění setrvačná míra inflace. Mění-li se však míra setrvačné inflace,pak se krátkodobá křivka posune.“
„Vzroste-li jednou skutečná inflace nad svou setrvačnou nebo očekávanou míru, lidé se začínají nové úrovni inflace přizpůsobovat a očekávají vyšší inflaci. Setrvačná míra inflace se pak přizpůsobuje této nové realitě. A Phillipsova křivka se posunuje.“
„Podle Phillipsovy křivky jsou inflace a nezaměstnanost alternativní jevy a vláda se rozhodne jakou míru inflace a tím i nezaměstnanosti považuje za optimální. Tato substituce vychází z toho, že vztah mezi uvedenými veličinami je stálý. Hospodářský vývoj v sedmdesátých letech však ukázal, že inflace a nezaměstnanost mohou v ekonomice existovat současně (stagflace).“
Abychom nedošli k mylným závěrům, musíme rozlišovat mezi krátkodobou a dlouhodobou Phillipsovou křivkou. „Krátkodobá Phillipsova křivka vychází z předpokladu, že se nemění očekávaná míra inflace. Jestliže se zvýší očekávaná míra inflace, tržní subjekty je promítnou do svých tržních transakcí, dojde k posunu křivky směrem nahoru.
Bude-li nezaměstnanost vyšší než odpovídá přirozené míře, bude inflace vykazovat tendenci k poklesu. Stabilizovat se bude pouze v případě, kdy je vyrovnána nabídka s poptávkou na trhu práce. Pouze přirozená míra nezaměstnanosti vytváří prostředí pro stabilní míru inflace (různých rozměrů). Proto musí být dlouhodobá křivka znázorněna vertikálou.“ To je ovšem pouze jedna z možností protože platnost dlouhodobé Phillipsovy křivky začala být zpochybňována, proto „v současné době převládá názor, že mezi inflací a nezaměstnaností neexistuje v dlouhodobém období žádný vztah. Korelace mezi nimi existuje pouze v krátkém období.“

Poznámka

Práce obsahuje tabulku - graf. znázornění Phillipsovy křivky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14294
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse