Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nezaměstnanost

NezaměstnanostKategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce z makroekonomie pojednává o nezaměstnanosti. Zabývá se příčinami a negativními důsledky nezaměstnanosti a charakterizuje termín pracovní síla. Dále práce zpřehledňuje typy nezaměstnanosti.

Obsah

1.
Pojem nezaměstnanost
1.1
Dobrovolná
1.2
Nedobrovolná
2.
Pracovní síla
3.
Příčiny nezaměstnanosti
4.
Negativní důsledky nezaměstnanosti
5.
Typy nezaměstnanosti
5.1
Frikční
5.2
Strukturální
5.3
Cyklická

Úryvek

"Nezaměstnanost

Zdraví vývoj EKO, správné tempo HR, ale současně by měl zajistit přijatelnou míru nezaměstnanosti. Nezaměstnanost je stav, kdy na trhu je nabídka pracovních sil větší než poptávka po pracovní síle.

Chceme-li v EKO hodnotit nezaměstnanost, musíme odlišit nezaměstnanost:
a) Dobrovolnou
- tvoří ji lidé, kteří o práci neusilují, (např. mají hodně peněz)
- tato část nezaměstnaných není považována za problém, není potřeba se jí zabývat.

b) Nedobrovolná
- aktivně hledá práci
- je evidován na UP
- nemá zdroj fin. prostředků
- stát se musí o tuto skupinu postarat

Pracovní síla
= zboží které je nabízeno na trhu práce.
Na tomto trhu může nastat situace kdy:
P=N – všichni kdo chtějí pracovat, pracují a firmy mají přesně tolik pracovníků, kolik potřebují.
P>N – firmám chybí pracovníci
P

Poznámka

Práce má kompilační charakter.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4befd8d477419.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Nezamestnanost.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse