Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nezaměstnanost jako sociální problém

Nezaměstnanost jako sociální problém


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Ústav sociální práce, Hradec Králové

Charakteristika: Tato práce je zaměřena na nezaměstnanost jako sociální problém. Dané téma je v této době velmi aktuální a často diskutované nejen v médiích a v politice, ale také mezi veřejností. Nezaměstnanost zasahuje do života lidí, kteří jdou bez práce, ale zároveň i do života těch, kteří tento problém nezasáhl přímo. Mnoho lidí, kteří se s tímto problémem nesetkali ani ve svém okolí, mají často zkreslené představy. Stav nezaměstnanosti si spojují s volným časem, s minimem povinností a s relativně slušným příjmem ze sociálních dávek. Běžně se setkáváme s velkým počtem lidí, kteří potřebují pomoc, protože pro většinu z nich znamená ztráta zaměstnání značný zásah do dosavadního způsobu života a přináší řadu negativních změn v mnoha oblastech. Seminární práce je zaměřena na zpracování problémů podle odborné literatury s vysvětlením klíčových termínů.

Obsah

Obsah
1.
Úvod 3
2.
Definice nezaměstnanosti 4
3.
Charakteristika nezaměstnanosti 5
4.
Typy nezaměstnanosti 6
5.
Význam práce pro člověka 6 – 7
6.
Ekonomické a sociální dopady nezaměstnanosti 7 – 8
7.
Závěr 9
8.
Zdroje 10

Úryvek

"Nezaměstnanost lze definovat jako stav ekonomiky, v němž osoby, v produktivním věku schopné práce a přející si pracovat, nemohou najít práci. Můžeme členit obyvatelstvo do tří skupin:
1. Zaměstnaní – to jsou lidé, kteří vykonávají jakoukoliv placenou práci a rovněž ti, kteří mají práci, ale právě nepracují z důvodu nemoci, stávek nebo dovolených.
2. Nezaměstnaní – do této skupiny se zahrnují lidé, kteří nejsou zaměstnáni, ale a) aktivně hledají vhodné zaměstnání, b) byli z práce vysazeni a čekají na výzvu k návratu do práce nebo c) čekají, že se budou nadcházející měsíc hlásit do práce
a jsou registrováni ve zprostředkovatelnách práce.
Ti, kteří jsou buď zaměstnaní, nebo nezaměstnaní, patří mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo.
3. Ostatní občané, kteří nejsou zahrnováni mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří 36 % dospělého obyvatelstva. Zahrnují se sem lidé v důchodu, ženy
na mateřské dovolené a ženy pečující o děti v domácnosti, osoby v domácnosti, studenti, osoby dlouhodobě nebo trvale práceneschopné a lidé, kteří práci nehledají.
(Jírová, 1999)


3. Charakteristika nezaměstnanosti
Nezaměstnanost nelze hodnotit pouze globálně. K jejímu řešení je třeba mít k dispozici celou informační síť potřebných dat typu, jako jsou například: koho se nezaměstnanost týká, kde se vyskytuje, jak dlouho trvá, jaká je míra, jaké jsou předpoklady pro její řešení, a podobně. Nezaměstnaností nejsou ohroženy všechny skupiny pracovníků stejně. K rizikovým skupinám patří zejména: ženy, mladiství
a absolventi škol, handicapované skupiny a pracovníci přechodového věku. Nezaměstnanost nejčastěji postihuje občany s nižším vzděláním a kvalifikací a je také diferencována například podle profesí. Doba, po kterou nezaměstnanost trvá, je také důležitá. Čím je doba delší, tím jsou horší její dopady a obtížnější její řešení. "

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56a9091394a66.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
Uvod_do_socialni_prace.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse