Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nezaměstnanost jako sociální problém

Nezaměstnanost jako sociální problém

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápočtová práce ze sociální politiky se věnuje problematice nezaměstnanosti, druhům nezaměstnanosti, různým koncepcím hodnocení nezaměstnanosti v historii, dále pak se zaobírá otázkou masové nezaměstnanosti a jednotlivým přístupům společnosti k tomuto fenoménu. Dále se v práci také řeší psychický pohled na nezaměstnanost, tedy jaký vliv má nezaměstnanost na člověka a jak je tato situace přijímána společností. V závěru se autorka snaží podat vysvětlení, jaká jsou alternativy v případě ztráty zaměstnání.

Obsah

1.
Co je nezaměstnanost a kdo je nezaměstnaný
1.1.
Pojmy vyskytující se v souvislosti s nezaměstnaností
2.
Tři pohledy na nezaměstnanost
2.1.
Liberálové
2.2.
Keynes
2.3.
Marxistické paradigma
3.
Cesta k masové nezaměstnanosti-geneze nezaměstnanosti a přístupu společnosti k nezaměstnaným
4.
Trh práce, jeho segmentace a rovnováha na trhu práce
4.1.
Dělení pracovních trhů
5.
Co znamená zaměstnání a práce pro člověka
6.
Individuální a sociální zkušenost nezaměstnaných
7.
Nezaměstnaní ve společnosti
8.
Životní strategie nezaměstnaných
9.
Základní strategie boje proti nezaměstnanosti-regulace trhu práce
10.
Nezaměstnanost v prostoru sociálního státu
11.
Jaká je alternativa

Úryvek

"4. Trh práce, jeho segmentace a rovnováha na trhu práce

Pracovní trh je spojen s tržní ekonomikou, v které je stejně jako služby a výrobky, prodávána a kupována i práce (pracovní smlouvy a mzdy jsou závislé na čase a kvalifikaci pracovníků). Prodej a koupě pracovní síly jsou však komplikovány celou řadou osobních, kulturních, sociálních a politických faktorů. Znamená to, že trh práce není klasickým trhem zboží s volnou soutěží, ale trhem tak či onak regulovaným.
Tak jako na jiných trzích i na trhu práce stojí nabídka práce a poptávka po ní proti sobě ve vzájemné soutěži, v níž se vytváří cena práce. Situace je však oproti klasickému trhu komplikována v dvojím smyslu. Trh práce není jen arénou, v niž lidé soupeří o zaměstnání. Z opačného hlediska ho lze chápat jako místo, kde naopak jednotlivá pracovní místa soupeří o pracovníky. Stejně tak jako dělníci usilují o to, aby našli zaměstnání, usilují zaměstnavatelé o to, aby našli dělníky.

4. 1. Dělení pracovních trhů

Primární-na primárním se soustřeďují lepší pracovní příležitosti s vyšší prestiží, poskytující řadu šancí, relativně dobré možnosti profesionálního růstu i lepší pracovní podmínky
Sekundární-místa s nižší prestiží a nižší mzdovou úrovní;málo výhodná pracovní kariéra

Formální-trh oficiálních pracovních příležitostí
Neformální-mimo kontrolu oficiálních institucí;aktivity řazené do tzv. šedé i černé ekonomiky

5. Co znamená zaměstnání a práce pro člověka

Nezaměstnanost je v naší kultuře tíživým existenciálním zážitkem a to při rozvinutém sociálním státu, umožňujícím přežití bez příjmů ze zaměstnání. Souvisí to s centrální rolí práce a zaměstnání v této kultuře. Vyloučení ze zaměstnání znamená deprivaci v základních potřebách, které zaměstnání a práce přímo uspokojují či jejichž uspokojování je s nimi úzce spojeno. Práce má v naší kultuře hlubinné zakotvení jak v uspořádání společnosti, tak v psychice člověka i když není shody v tom proč je pro člověka tak důležitá. Freud je toho názoru, že práce je pouto, které nás váže k realitě. Jestliže nemáme povinnost ráno vstát a jít do práce, pak se ocitáme v nebezpečí, že nás ovládnou fantazie a emoce. Není důležitá pouhá práce, ale placená práce, neboli práce v zaměstnání.
Zaměstnání je i prostředkem společenského vzestupu. takže nezaměstnanost znamená nejen ztrátu dosavadního statutu, ale i statutů budoucích. Pro ty, kdo ztratily práci a jsou dosud plně v zajetí etiky práce, znamená ztráta zaměstnání jakousi sociální smrt.
"

Poznámka

Práce částečně čerpá z těchto URL: http://is.muni.cz/th/55727/pedf_m/diplomova_prace_finale.txt a http://is.muni.cz/th/136096/pedf_b/Bakalarskaprace.doc

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8210
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse