Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nezaměstnanost vybraných zemí světa

Nezaměstnanost vybraných zemí světa


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava

Charakteristika: Tato práce seznamuje s nezaměstnaností ve vybraných zemích světa. Nejdříve popisuje trh práce a nezaměstnanost, poté se věnuje měření nezaměstnanosti a vztahu inflace k ní. Charakterizuje Českou republiku, Slovensko, Německo, USA a Austrálii. Vždy stručně informuje o jejich historii a poloze, poté se zabývá ekonomikou a nezaměstnaností. V závěru jsou z ekonomických periodik vybrány aktuality z oblasti nezaměstnanosti.

Obsah

0.
Úvod
1.
Trh práce
2.
Nezaměstnanost
2.1.
Druhy nezaměstnanosti
2.1.1.
Členění dle charakteru
2.1.2.
Členění dle časového hlediska
2.1.3.
Členění dle hlediska dobrovolnosti
3.
Měření nezaměstnanosti
3.1.
Míra nezaměstnanosti
3.2.
Přirozená míra nezaměstnanosti
4.
Inflace a nezaměstnanost
5.
Vybrané země světa
5.1.
Česká republika
5.1.1.
Historie a poloha
5.1.2.
Ekonomika
5.1.3.
Nezaměstnanost
5.2.
Slovensko
5.2.1.
Historie a poloha
5.2.2.
Ekonomika
5.2.3.
Nezaměstnanost
5.3.
Německo
5.3.1.
Historie,současnost a poloha
5.3.2.
Ekonomika
5.3.3.
Nezaměstnanost
5.4.
USA
5.4.1.
Historie,současnost a poloha
5.4.2.
Ekonomika
5.4.3.
Nezaměstnanost
5.5.
Austrálie
5.5.1.
Historie
5.5.2.
Ekonomika
5.5.3.
Nezaměstnanost
6.
Aktuality

Úryvek

"2.1.1 Členění dle charakteru

- Frikční nezaměstnanost je jev, který je obvyklý a nijak nezatěžuje ekonomiku a je jí i prospěšný. Vzniká přechodem lidí z jednoho zaměstnání do druhého, vývojem jednotlivých stádií životního cyklu nebo nástupem absolventů škol na trh (nalézt novou práci běžně trvá několik týdnů až měsíců). Frikční nezaměstnanost není příliš škodlivá a zpravidla dosahuje 1-2%. Charakteristickým rysem frikční nezaměstnanosti je její krátkodobost. Pokud v dokonale pružných tržních ekonomikách existuje určitá míra nezaměstnanosti (Švýcarsko, Island, Singapur...), jedná se zpravidla pouze o tuto frikční nezaměstnanost. Výši této nezaměstnanosti může být určitým způsobem ovlivněna, např. zlepšováním informovanosti o pracovních příležitostech.

- Strukturální nezaměstnanost je způsobena nepravidelným vývojem v jednotlivých ekonomických odvětvích. Zatímco například těžký ocelářský průmysl prožívá období útlumu (Ostravsko 90. let) jiná odvětví expandují (software, elektrotechnika, automobilový průmysl). Problém je v tom, že pro zaměstnance není tak snadné přecházet z jednoho odvětví do druhého. Aby byla tato nezaměstnanost co nejnižší, musela by se většina lidí průběžně vzdělávat, rekvalifikovat, museli by být podpory a úlevy zaměstnavatelům, podpory na dojíždění za prací a také ochota se za prací stěhovat. Jestliže by toto určitá společnost splňovala, mohla by se strukturální nezaměstnanost v zemi blížit k hranici 0%. V opačném případě by mohla být v rozmezí 1- 10%.

- Cyklická nezaměstnanost není v ekonomice trvale přítomna. Vzniká v období hospodářského poklesu (v depresi), ekonomika nemůže zajistit zaměstnání pro všechny pracovní síly. V období prosperity většina firem přijímá do práce nové zaměstnance, v období recese z úsporných důvodů zaměstnance propouští (pokud nejsou ochotni přistoupit na nižší mzdu). Bývá většinou dlouhodobá (několik měsíců). Tato dlouhodobost je impulsem pro vládu, aby nasadila silnější nástroje na její odstranění. Například snižování daní, podpora podnikání apod. Pokud je cyklická nezaměstnanost nulová, znamená to, že frikční i strukturální nezaměstnanosti jsou si rovny. Tento typ nezaměstnanosti je předmětem opatření hospodářské politiky usilujících o snižování nezaměstnanosti."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 12,5 strany. Práce obsahuje schémata, grafy a mapu.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.referaty10.com/referat/Public-relations/1/tema-1-3-Public-relations.php; http://www.vspjbrasna.cz/download.php?sid=21462.; http://www.euroekonom.cz/ekonomie-clanky.php?type=lekce10; http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_%C4%8Ceska; http://cs.wikipedia.org/wiki/Nezam%C4%9Bstnanost; http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_Slovenska; http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie; http://zpravy.kurzy.cz/166197-nezamestnanost-australie-v-breznu-vyskocila-na-5-7pct/.
Referát z Makroekonomie - Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, Jihlava, katedra Ekonomiky a managementu, obor Finance a řízení.


Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17272
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse