Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nezávislost centrálních bank a jejich komparace

Nezávislost centrálních bank a jejich komparace


Kategorie: Banky, Monetární politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje nezávislosti centrálních bank a jejich komparaci. Zabývá se definicí nezávislosti, odpovědnosti a důvěryhodnosti centrálních bank. Srovnává jednotlivé banky podle stupně nezávislosti a jiných kritérií, a hodnotí je. Současně se zabývá aktuálními tématy jako je finanční krize, vstup do eurozóny apod.

Obsah

Úvod
1
Historie vzniku centrálních bank
2
Východiska postavení centrální banky
2.1
Nezávislost centrální banky
2.2
Odpovědnost centrální banky
2.3
Důvěryhodnost centrální banky
3
Metody komparace míry nezávislosti centrální banky
3.1
Empirická analýza nezávislosti centrální banky
3.2
Analýza ostatních rozdílů centrální banky
4
Srovnání vybraných centrálních bank
4.1
Česká Národní banka – ČNB
4.2
Evropská centrální banka – European central bank (ECB)
4.3
Centrální banka USA – Federal Reserve System (FED)
4.4
Německá centrální banka – Deutsche Bundesbank (DB)
4.5
Francouzská centrální banka – Banque de France (BF)
4.6
Anglická centrální banka – Bank of England (BoE)
5
EU a její centrální banka
Závěr

Úryvek

"1 Historie vzniku centrálních bank
Názory na prvopočátky centrálního bankovnictví v Evropě se různí. V Evropě do 17. století převažovaly komoditní peníze, nejčastěji zlato a stříbro. Nicméně již tehdy byly akceptovány tzv. „přísliby k zaplacení“1). Ty však již byly známé po pětset let v Asii i Evropě. Středověcí Templářští rytíři pravděpodobně vedli ranný prototyp centrálního bankovního systému, když jejich přísliby k zaplacení byly široce uznávané a jejich aktivity tak vedly k základům moderního bankovního systému. Ve stejné době mongolský vládce Kublai Khan představil „měnu z nařízení“2), která nebyla plně kryta drahým kovem ale musela být akceptována jako platidlo. Ale především to byl kolonialismus a vznik velkého globálního trhu, který si žádal vznik řízeného bankovního systému.
Přesto však první nejstarší centrální banka na světě byla otevřena ve Švédsku v roce 1668 s pomocí holandských obchodníků. V roce 1694 vznikla centrální banka v Anglii vytvořená skotským obchodníkem Wiliamem Patersonem. Americký kongres vytvořil Americkou federální rezervu, kde její vznik posvětil prezident Woodrow Wilson v roce 1913. Vývoj centrálního bankovnictví dospěl až v model Evropského systému centrálních bank v čele s Evropskou centrální bankou.

2 Východiska postavení centrální banky
2.1 Nezávislost centrální banky

Nezávislost centrální banky je významným faktorem ovlivňujícím makroekonomický vývoj dnešních ekonomik. Lze rozlišovat více druhů nezávislosti, od nezávislosti při stanovování cílů měnové politiky a volby odpovídajících nástrojů k jejich dosažení přes nezávislost ekonomickou.

Zastánci vyšší nezávislosti či dokonce úplné nezávislosti pocházejí z řad monetaristů, zastánců teorie politického hospodářského cyklu a teorie časové nekonzistence. Opačný pohled přináší teorie veřejné volby, která zpochybňuje nezávislost při stanovování inflačního cíle a snaží se najít mechanismy přenosu preferencí veřejnosti ohledně míry inflace do inflačního cíle centrální banky. Z teorií stojících mimo tyto hlavní tábory lze také zmínit teorii svobodného bankovnictví a postkeynesovskou teorii centrálního bankovnictví. Vzhledem k rozsahu mé práce se blíže jednotlivým názorovým proudům věnovat nebudu. Přesto lze obecně říci, že převládají názory na spíše větší nezávislost centrální banky na vládě.
Nezávislost je definována jako nezávislost:
• organizační - centrální banka nepřijímá žádné pokyny od vlád či jiných institucí;
• funkční - hlavním cílem monetární politiky musí být cenová stabilita. Ostatní cíle hospodářské politiky, mající krátkodobý charakter, jsou cíle sekundární;
• personální - vrcholné orgány centrální banky musejí mít minimálně pětileté funkční období s nemožností odvolání z politických důvodů;
• finanční - vláda nesmí využívat centrální banky k financování rozpočtových výdajů a také nesmí ovlivňovat rozpočty centrální banky.
2.2 Odpovědnost centrální banky
Současně s větší nebo menší nezávislostí centrálních bank je zdůrazňována také jejich odpovědnost a dále kredibilita, jako nutné podmínky úspěšného dosahování jejich cílů. U hlavního cíle, stabilizace cenové hladiny, se jedná o nezávislost jako o základní předpoklad úspěšného provádění monetární politiky. V oblasti stimulace ekonomického růstu a zabezpečení plné zaměstnanosti jsou ale naopak centrální banky volány k větší odpovědnosti."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=4532;fit_window=1.
Práce obsahuje schémata a graf. Čistého textu v práci je cca 9,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15427
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse