Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Neziskový sektor

Neziskový sektor


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava

Charakteristika: Práce velmi stručně seznamuje s neziskovým sektorem. Nejdříve uvádí, co to neziskový sektor je. Nastiňuje jeho historii a formy. Poté informuje o jeho selhání. Uvádí základní legislativní rámec neziskových organizací. V závěru se věnuje daňovým zákonům a daňovému zvýhodnění dárců v ČR.

Obsah

1.
Co je neziskový sektor, historie, formy
2.
Selhání neziskového sektoru
3.
Základní legislativní rámec neziskových organizacích
4.
Neziskové organizace v daňových zákonech
5.
Daňové zvýhodnění dárců v České republice

Úryvek

"1. Co je neziskový sektor, historie, formy

Neziskový sektor může být také jinak označován jako občanský sektor, nevládní sektor, nezisková občanská sdružení a iniciativy. Někdy se označuje podle anglické zkratky NGO ( Non – Govermental Organization ). Zabývá se obecně prospěšnou činností, avšak není zřizován státem a na státu není závislý. Často kritizuje nedostatky či pochybení státu či jeho zákonodárné a výkonné moci, ovšem z principu nezávislosti neusiluje o politické funkce.
Poprvé se podobné organizace a sdružení začaly objevovat už ve starověku, a to v podobě špitálů, klášterů, klášterních škol, chudobinců,....Na rozvoji nadací se významně podílel Ferdinand II. Později pak měli neziskové nadace a spolky velký význam na národní, kulturní a politické emancipaci jako bylo Národní obrození, vznik Československé republiky v r. 1918 nebo Sametová revoluce v r. 1989. Ovšem v době totalitních režimů byli tradice spolkové činnosti zpřetrhány.
Jednotlivými institucemi tohoto sektoru jsou neziskové organizace. U nás se můžeme setkat se čtyřmi formami neziskových organizací se širokým spektrem zástupců. Jsou to:
1) Občanská sdružení ( včetně odborů a politických stran )
- Je nejstarší a nejrozšířenějšíprávní formou neziskové organizace v polistopadovém režimu v Česku.
- Nejvýznamnější jsou Armáda spásy, Bílý kruh bezpečí, Arnika, Český červený kříž.
- Počet občanských združení k 1. 11. 2008 byl 73193.
- Seznam všech občanských združení je k nahlédnutí na stránkách Ministerstva vnitra České republiky ( http://aplikace.mvcr.cz/rady/sdruzeni/index.html ).
2) Nadace a nadační fondy
- Je to účelové sdružení majetku zřízené zakladatelem nebo zakladateli k dosahování obecně prospěšných cílů.
- nejvýznamnějšími jsou Kapka naděje, Nadace Terezy Maxové, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace charty 77.
3) Církevní právnické osoby zřizované církví či náboženskou společností
- Česká katolická charita
4) Obecně prospěšná společnost
- Účelem obecně prospěšné společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v zakládací listině.
Kromě těchto forem se u nás setkáváme s rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi. Tyto organizace sice splňují podmínku neziskovosti, ale jejich zřizovatelem je stát ( nemocnice ).
Neziskové organizace jsou nezávislé na státu a zaměřují se na pomoc ve všech oblastech lidského života. Jejich základním motivem není nikdy zisk. Případné zisky jsou investovány zpět do činnosti organizace( M.Potůček, Nejen trh, 1997).
Neziskový sektor působí v mnoha veřejně prospěšných oblastech, jako jsou např.:
- Sociální péče,
- zdravotnictví,
- tělovýchova a sport,
- výchova a vzdělání,
- sdružování sociálních skupin se specifickými zájmy ( děti, mládež, ženy, studenti, zdravotně postižení, homosexuálové,...)
- řešení sociálních patologií,
- péče o životní prostředí,
- bydlení a rozvoj obce
- kultura,
- specifická zájmová činnost,
- ochrana lidských práv jednotlivců a marginalizovaných skupin,
- odborná činnost,
- profesní a odborná sdružení a komory,
- mír a mezinárodní spolupráce
- náboženství,
- politika."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/vseobecne-informace/neziskovy-sektor/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15138
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse