Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Niklas Luhmann: Sociální systémy (nárys obecné teorie)

Niklas Luhmann: Sociální systémy (nárys obecné teorie)


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem tato práce popisuje Luhmannovy úvahy, tak jak jsou obsaženy v knize Sociální systémy (nárys do obecné teorie). Popisuje jeho základní myšlenky, pojmy a pozoruje nový (odlišný) způsob jakým uvažuje o problematice, která už byla popsána mnoha mysliteli.

Obsah

1.
Úvod
2.
Výtah nejdůležitějších pojmů a jejich definování
2.1
Teorie systémů
2.2
Autopoeisis
2.3
Kontingence
2.4
Dvojitá kontingence
2.5
Komplexita
2.6
Sebereference
2.7
Jednání a komunikace
3.
Závěr
3.1
Závěrečné zhodnocení

Úryvek

“2.7 Jednání a komunikace
Luhmann je toho názoru, že společnost je světem komunikace. Rozhodující pro toto tvrzení je skutečnost neustále stoupajícího vlivu médií, včetně masmédií, která rozšiřují běžnou zkušenost člověka. Soudobá společnost sestává z komunikací. Nerozlišujeme již tak výrazně mezi skupinami lidí, ale mezi typy komunikací.
Komunikaci můžeme z hlediska autopoietického systému považovat za operaci, mediálně prováděnou, binárně kodifikovanou. Binární kodifikace je vyjádření, zda dále komunikovat, nebo nekomunikovat. Tedy „ano“ jsme stejně naladěni věříme si a proto metoda/pokus omyl vyzní příznivě a proběhne proces komunikace nebo „ne“ nevěříme si a tedy komunikace neproběhne, respektive neproběhne tak je předpokládána. „ Komunikace je koordinovaná selektivita. Je uskutečňována pouze tehdy, když ego stanovuje svůj vlastní stav na základě sdílené informace. Komunikace existuje i tehdy, když ego považuje informaci zanevýstižnou, když nechce splnit přání, o kterém informuje, když se nechce řídit normou, na níž daný případ vztahuje. To, že ego se musí rozhodnout mezi informací a sdělením, jej uzpusobuje ke kritice a v případě potřeby odmítnutí. To nic nemění na tom, že komunikace se uskutečnila. Naopak: jak to již bylo diskutováno výše, je i odmítnutí stanovením vlastního stavu na základě komunikace. Do průběhu komunikace je tedy nutně zabudována možnost odmítnutí.“15 Komunikace dnešní komplexní společnosti není podle Luhmana vázána na porozumění jako v tradiční společnosti, ale na úspěch či neúspěch, tedy buď se přikloníme ke komunikaci, ke komunikovanému smyslu a budeme úspěšní, nebo se odmítneme podílet se na komunikovaném smyslu a v tomto kontextu budeme neúspěšní.
Důležité je Luhmanovo tvrzení, že komunikace nevytváří systém, ale že je interním procesem systému. Podle Luhmana existuje jen ve společnosti a není „mezi“ ní a prostředím. Komunikace je proces probíhající mezi tím, kdo sděluje určitou zprávu a tím kdo ji přijímá, tedy mezi vysilatelem a příjemcem. Oba jsou nějak společně naladěni na stejnou rovinu, na které komunikace s ohledem na vzájemné porozumění probíhá.
Důležité je médium, jímž komunikace probíhá. V dějinách lidských komunit a společností probíhá komunikace pomocí gest, řeči, písma, obrazu, znaků a symbolů. Všechny jsou důležité pro přenost sdělení a každé z nich vytváří specifickou formu komunikace.
Jazyk je základním médiem komunikace v lidských komunitách a společnostech. Rozumět jazyku se stává nejdůležitějším prvkem komunikačních procesů. „ Toto lze shrnout do teze, že jazyk umožňuje vidiferencování komunikačních procesů z (jakkoli náročného, jakkoli komplexního) kontextu vnímání. Teprve díky vidiferencování komunikačních procesů, může dojít k vidiferencování sociálních systémů. Tyto v žádném případě nesestávají pouze z jazykové komunikace, ale to, že jsou vidiferencovány na základě jazykové komunikace, ovlivňuje všechno, k čemu ještě dochází u sociálních jednání, ba u sociálních vnímání.“16"

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Obsahuje překlepy, pravopisné chyby, vyžaduje tedy rozsáhlou jazykovou revizi.
Písemná práce k modulu Sociologie, BA(HONS) in Business Management, Nottingham Trent University.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17503
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse