Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nokia - vytvoření strategického plánu

Nokia - vytvoření strategického plánu


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá vytvořením strategického plánu společnosti Nokia. Dělí se na 2 části. První obsahuje charakteristiku firmy. Popisuje vize, strategie a cíle. Druhá polovina rozebírá současný stav firmy, uvádí její SWOT analýzu a finanční plán. Navrhuje jednotlivé podnikatelské strategie, vedoucí ke zvýšení prodeje.

Obsah

1.
Úvod
2.
Představení organizace a vymezení předmětu podnikání
3.
Historie Nokia
4.
Vize a strategie
5.
Vybrané cíle
6.
Hodnoty Nokie
7.
Portfolio produktů
8.
Přírodní makroprostředí
9.
Inovační makroprostředí
10.
Demografické makroprostředí
11.
Sociálně – kulturní makroprostředí
12.
Ekonomické makroprostředí
13.
Legislativní makroprostředí
14.
Globální makroprostředí
15.
SWOT analýza
16.
Finanční analýza
17.
Návrhy strategií

Úryvek

"Prognóza
Z krátkodobého hlediska se jistě nezmění demografické znaky obyvatelstva, v dlouhodobějším hledisku můžeme očekávat stárnutí obyvatel, což platí především pro Evropu. Zároveň však dochází k prodlužování průměrného věku obyvatelstva (platí pro ekonomicky vyspělé státy). V současné době je znát nárůst vzdělanosti populace, který můžeme očekávat také v následujících letech.
Z ekonomického hlediska můžeme očekávat postupné snižování státního dluhu v České republice a růst reálného HDP a to jak v ČR tak v ostatních zemích Evropy. V budoucnu by nemělo dojít k enormnímu nárůstu nezaměstnanosti.
Nadále lze očekávat rozvíjení obchodních vztahů navzájem se státy Evropské unie.
Velké změny můžeme také čekat v technologickém zázemí, zejména pak v komunikaci. Již v současné době se pohybuje využívání internetu v ČR okolo 40 % celkové populace a můžeme očekávat, že se nadále bude zvyšovat a přibližovat se tak průměru EU, který činí as 55%.

Optimistická strategie
Společnost Nokia má na trhu vybudované silné postavení, především tím, že působí na trhu dlouhá léta, má obrovské zkušenosti, věnuje obrovské investice do vývoje a výzkumu a tak jí nová konkurence může těžko ohrozit. Napříč tomu nesmí „ usnout na vavřínech“, protože v této dynamicky rozvíjející se oblasti by to mohla být osudná chyba.
Vzhledem k tomu, že firma Nokia si už na trhu dokázala vybudovat dobré jméno založené na špičkové kvalitě, a to i při vyšších cenách a podařilo se jí ovládnout více než 30 % trhu s mobilními telefony, je v zájmu firmy, aby si tento stav udržela a tomu přizpůsobila svou obchodní strategii. Je velice důležité, aby společnost Nokia i nadále pokračovala ve svých propagačních aktivitách, a to jak celé firmy, tak jejích jednotlivých produktů. Jedná se především o poutavé televizní reklamy a také o sponzoring. Zároveň by se měla i nadále snažit zaujmout především mladou generaci prostřednictvím nejmodernějších mobilních telefonů a dále skupinu zákazníků (manažerů), kteří pro svou práci potřebují speciálně vybavený telefon a diář v jednom. Tyto dvě skupiny zákazníků jsou pro Nokii nejdůležitějšími skupinami.

Firma Nokia se dále střetává s problémem stanovení cen pro zahraniční trhy. Mohla by zvolit jedinou cenu pro všechny trhy na světe, ale tato cena by byla pravděpodobně příliš vysoká v ekonomicky méně vyspělých zemích a příliš nízká v zemích ekonomicky vyspělých. Ke svým výrobním cenám musí přičíst dopravní náklady, cla, marže importérů, velkoobchodních firem i firem maloobchodní sítě. Proto by měla Nokia zvolit strategii vysokých cen. Tato strategie je realizovaná firmami, které mají na trhu významné postavení, pozitivní image a kvalitní výrobky. Jejím uplatňováním se firma většinou snaží získat vedoucí postavení v kvalitě výrobků. Stejně tak může uplatňovat tzv. skimming strategii (strategie přeskakujících cen) - znamená to, že může uvádět na trh nové výrobky za „smetánkovou cenu“. Předpokladem volby této strategie je nejen vysoká kvalita výrobku ale i pozitivní image či prestiž firmy na trhu. Firma Nokia určitě tyto předpoklady splňuje, takže patří k prestižním a inovativním firmám.

Firma Nokia je silným konkurentem pro mnoho výrobců mobilních telefonů na českém trhu a proto by si měla toto postavení i nadále udržet. Úspěšné soupeření s konkurencí je závislé na tom, jak dokáže firma NOKIA reagovat a využívat slabých stránek svých konkurentů a také jak dokáže čelit jejich útokům, ale i využívat své silné stránky. Nokia by se měla pro udržení vedoucí pozice na evropském trhu by se měla Nokia snažit zaujmout poutavou reklamou, zviditelnit se pomocí sponzorských a dobročinných akcí, investovat finanční prostředky do vývoje a nových technologií.

Státy Evropské unie mají společný jednotný trh, což Nokii ulehčuje distribuci a prodej svých výrobků do všech států EU. V ostatních státech světa však existují různé obchodní podmínky a normy, které nepříznivě ovlivňují příchod zahraniční konkurence na domácí trh. Motivací společnosti Nokia by mohlo být rozšíření své silné pozice i mimo Evropu. V Americe není Nokia moc známou značkou, proto by se tam mohla pokusit proniknout a oživit tím trh s mobilními telefony. I přes to, že je Nokia nadnárodní společností, jsou i přesto místa a trhy, kde doposud nepronikla. Jedná se především o trhy v Africe, Jižní Americe a Asii, což je způsobeno mimo jiné i nepříznivou politickou a ekonomickou situací. Nemalé příležitosti pro mobilní telefony představují obrovské východní trhy také v Asii, a to především v Číně, Indii a Indonésii. Proniknutí na nové trhy ovšem není jednoduchou záležitostí a otázkou jednoho roku, ale jde o dlouhodobou činnost, která však může přinést značný úspěch. Zároveň však proniknutí na nové trhy přináší obrovskou finanční zátěž pro společnost, protože se musí postarat o zajištění propagace svých produktů, vybudování a zařízení prodejních míst, zajištění administrativní stránky a mnoho dalšího."

Poznámka

Tato práce obsahuje obrázky.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.nokia.cz/A4447027?newsid=-4055

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14830
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse