Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Norma a kodifikace - maturitní otázka 15/26

Norma a kodifikace - maturitní otázka 15/26


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka, která se věnuje definici jazykové normy a kodifikace. Jsou zde zmíněny také kodifikační příručky. Předchozí maturitní otázku naleznete zde O původu českého jazyka - maturitní otázka 14/26, následující Vývoj pravopisu - maturitní otázka 16/26.

Obsah

1.
Jazyková norma
2.
Kodifikace
a) Základní kodifikační příručky

Úryvek

"JAZYKOVÁ NORMA (zvyklost, konvence)
= soubor uznávaných, ustálených jazykových mluvnických i slovních prostředků a závazných způsobů (pravidel) jejich užívání
- existuje v jazyce samém
- vytváří se postupně v dorozumívacím procesu
- mění se velmi pomalu - pružná ustálenost, stabilita, jednotnost moderního spisovného jazyka
- týká se pravopisu, výslovnosti, tvarosloví"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x478b55ba04082.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Norma_a_kodifikace.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse