Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Normoblastová a megaloblastová vývojová řada - maturitní otázka

Normoblastová a megaloblastová vývojová řada - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z hematologie, která představuje základní vlastnosti normoblastových a megablastových vývojových řad.

Obsah

1.
Erytropoéza
2.
Defektní erytropoéza
3.
Normoblastová vývojová řada
4.
Megaloblastová vývojová řada
5.
Morfologie, funkce a fyziologie červené krvinky
6.
Základní hodnoty červené krvinky

Úryvek

"Poškozením žízení erytropoézy dochází k defektní erytropoéze, to se projeví:
• sníženou erytropoézou (dřeňová hypoplazie)
• nefunkční erytropoézou (dyserytropoéza)
• tvourbou defektních erytrocytů (anomálie červené krvinky)

Normoblastová vývojová řada:
• z kmenových buňek BFU-E a CFU-E vznikají prekurzorové buňky
• první morfologicky odlišnou buňkou je proerytroblast, následuje bazofilní normoblast, polychromní normoblast, ortochromní normoblast, retikulocyt a zralý erytrocyt
• (umět popsat jednotlivá stádia buněk)
• laboratorní stanovení
 mikroskopicky – spočítání obarvených retikulocytů v nátěrovém sklíčku ( brilantkresylová modř)
 průtokovým cytometrem – fluorescenční metoda
 analyzátory krvinek"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x481d74ebb6341.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Normoblast_a_megaloblast.doc (19 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse