Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Notářství

Notářství

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje s notářstvím. Uvádí definici notáře. Popisuje notářský úřad, notářský zápis i samotné notářství. Zmiňuje historii mezinárodní unii latinského notářství. Závěr informuje o zvláštním čísle časopisu Ad Notam, které bylo věnováno historii notářství od nejstarších dob, přes zestátnění až po proces obnovy. Autorka seminární práce se formou eseje vyjadřuje k některým nastíněným problémům notářství z tohoto čísla.

Obsah

1.
Notář
2.
Notářský úřad
3.
Notářský zápis
4.
Notářství
5.
Mezinárodní unie latinského notářství
6.
Zvláštní číslo časopisu Ad Notam - esej

Úryvek

"Mezinárodní unie latinského notářství byla založena na 1. Mezinárodním kongresu latinského notářství, který se sešel v Buenos Aires dne 2. 10. 1948 a představoval duchovní jednotu všech notářství latinského typu. U. I. N. L. je nevládní organizací, která si klade za cíl reprezentovat jednotu a institucionální sílu latinského notářství, podporovat notářskou činnost v mezinárodní oblasti, koordinovat ji a rozvíjet tak, aby byla zajištěna její čest a nezávislost. Hlavním sídlem U. I. N. L. je Buenos Aires a pro Evropu působí administrativní sekretariát
U. I. N. L. v Římě. Stanovy U. I. N. L. určují její účel a cíle, kterými jsou mimo jiné zastupování notářství latinského typu prostřednictvím svých vybraných zástupců u řady významných mezinárodních organizací, jako např. OSN, Rada Evropy, Evropský parlament, FAO, Haagská konference mezinárodního práva soukromého, Organizace amerických států, atd., spolupráce s těmito organizacemi i s dalšími národními organizacemi, studium práva v souvislosti s notářskou činností, rozlišování zásad charakteristických pro latinské notářství, navazování vztahů s dosud nerozvinutými notářstvími v neelejských zemích a odborná pomoc těm členským notářstvím, která se dostanou z jakýchkoliv důvodů do obtížné situace. S některými dalšími organizacemi, jako např. s UNESCO, má U. I. N. L. podepsánu dohodu o spolupráci. U. I. N. L. je tvořena jednotlivými členskými notářstvími (národními notářskými komorami), jejich počet nyní je 70 s tím, že na posledním zasedání Shromáždění členských notářství U. I. N. L. v Paříži v březnu 2003 bylo schváleno přijetí dalšího notářství, a to Asociace čínských notářů (ČLR). Přijetí do U. I. N. L. je poměrně složitý proces a předpokládá splnění řady předpokladů. Notářská komora ČR byla přijata za člena U. I. N. L. na zasedání Stálé rady U. I. N. L. ve Vídni v únoru 1994. Každý třetí rok se koná za účasti všech členů Mezinárodní kongres latinského notářství. Orgány U. I. N. L. jsou Shromáždění členských notářství a Stálá rada, která je výkonným orgánem. Stálá rada je svolávána dvakrát do roka a počet jejích členů vždy představuje dvojnásobek počtu členských zemí U. I. N. L. Členem Stálé rady je od roku 2002 i JUDr. Martin Foukal, prezident Notářské komory ČR.
U. I. N. L. pro svoji činnost vytváří řadu komisí – kontinentálních, mezikontinentálních i několik pracovních skupin pro řešení aktuálních úkolů. Notářská komora ČR pravidelně vysílá své zástupce na jednání komise CAUE (Komise pro Evropskou unii) a CAEM (Komise pro otázky Evropy a Středomoří). Činnost U. I. N. L. je financována z členských příspěvků od jednotlivých členských notářství. Shromáždění členských notářství je svoláváno jednou do roka a jeho zasedání konané v rámci Mezinárodního kongresu volí vždy na následující tříleté funkční období svého prezidenta, viceprezidenty pro jednotlivé kontinenty, pokladníka a další funkcionáře. Je pravidlem, že nový prezident pochází vždy z jiného kontinentu než prezident odstupující. Pro období let 2002 – 2004 byl na XXIII. mezinárodním kongresu, konaném v říjnu 2001 v Aténách, zvolen prezidentem U. I. N. L. Dr. Francisco Arias, notář z Veracruz (Mexiko), a viceprezident pro Evropu Dr. Nicolas Stassinopoulos, notář z Atén. Příští, již XXIV. mezinárodní kongres, se bude konat v říjnu 2004 v Mexico City.

Při úvahách o obsahu a možných tématech konference, kterou se rozhodla Notářská komora České republiky uspořádat k desátému výročí obnovení notářství, také zaznělo: „A co ohlédnutí se nejen za uplynulými deseti lety, ale i za celou, mnohým neznámou minulostí notářství v českých zemích?“ Ano, toto je téma pro takovou příležitost. Vždyť pohled do historie je zdrojem poučení při řešení problémů přítomnosti a pramenem k hledání nových cest. Je vždy tou nejlepší inspirací k novým pohledům a k dalším záměrům."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19417
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse