Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nová pojetí normality a psychického zdraví jedince

Nová pojetí normality a psychického zdraví jedince

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je představit nové pojetí psychicky zdravého člověka ve srovnání s koncepcemi staršími. Nastiňuje základní rysy nového přístupu, srovnává jej se staršími pojetími a vykresluje povahu člověka a normality, která z něj plyne. V tomto kontextu se také zabývá vztahem jedince a prostředí nebo neurózou.

Obsah

1.
Nová koncepce psychologicky zdravého člověka
2.
Rozdíly mezi novějšími a staršími koncepcemi
3.
Vnitřní povaha člověka
4.
Definice dobrých podmínek
5.
Psychologická utopie
6.
Prostředí a osobnost
7.
Povaha normality
8.
Definice neurózy
9.
Katastrofický průlom, zoufalství
10.
Psychosomatické symptomy

Úryvek

"Co nahrazuje tato různá pojetí, která jsme se naučili odmítat? Nový rámec pohledů, kterého se tato kapitola týká, je stále v procesu vývoje a konstrukce. Nedá se o něm říci, že je již jasně viditelný nebo spolehlivě doložen nenapadnutelnými důkazy. Je fér charakterizovat jej spíše jako pomalu se vyvíjející pojetí nebo teorii, která se zdá být stále více a více pravděpodobnou jako ta pravá cesta budoucího vývoje. Obzvláště moje předpověď nebo odhad budoucnosti myšlenky normality je taková, že nějaká forma teorie o generalizovaném, druhově rozšířeném, psychologickém zdraví se brzy vyvine, což bude platit pro veškeré lidské bytosti.----nachází se v empirických stejně jako v teoretických základnách. Tato nová forma myšlení byla vynucena novými fakty, novými informacemi, o kterých se zmíním později.
Drucker (113) přednesl tezi, že západní Evropa byla od počátku křesťanství ovládána čtyřmi po sobě následujícími ideami nebo pojetími, týkajícími se způsobů, kterými může být hledáno individuální štěstí a blaho. Každá z těchto koncepcí nebo mýtů vyzdvihla určitý typ člověka za ideál, a obecně předpokládala, že pokud by tento ideál byl následován, výsledkem by bylo individuální štěstí a blaho. Ve středověku bylo pohlíženo jako na ideál na duchovního člověka, v době renesance na intelektuálního. Potom s vzrůstem kapitlismu a marxismu, měl tendenci dominovat ideálnímu myšlení pro změnu člověk ekonomický. Ještě později, a obzvláště ve fašistických zemích, by mohlo být také fér mluvit o podobném paralelním mýtu, konkrétně, mýtu heroického člověka (heroickém v Nietzcheho slovy smyslu)
Nyní to vypadá, jakoby všechny tyto mýty selhaly, a nyní ukazují cestu novému, který se pomalu vyvíjí v myšlenkách nejzdatnějších myslitelů a výzkumníků tohoto předmětu, a můžeme klidně očekávt, že v další dekádě nebo dvou se přemění v květinu, konkrétně, koncepce psychicky zdravého člověka, nebo člověka eupsychického, který je ve svém důsledku také přirozeným člověkem. Předpokládám, že toto pojetí hluboce zasáhne naši éru stejně jako teorie zmíněné Druckerem.
Nyní se pokusím zběžně a v první řadě dogmaticky, přednést podstatu této nově se vyvíjející koncepci psychologicky zdravého člověka. První a nejdůležitější ze všeho je silná víra, že základní povaha člověka je přirozená, kostra psychologické struktury, se která může být pěstována a diskutována analogicky se strukturou fyziologickou, že má nějaké potřeby, schopnosti a tendence, které jsou částečně geneticky dané, některé z nich jsou charakteristické pro celé lidstivo, přerůstající přes všechny kulturní hranice, a některé jsou jedinečné v individuu.,tyto základní potřeby jsou napovrchu spíše dobré nebo neutrální, než zlé. Za druhé, je zde zahrnuta koncepce plného zdraví, a normálního a žádoucího vývoje, který spočívá v uskutečnění této přirozenosti, v naplnění těchto možností, a ve vývoji k dospělosti podél linií, které tuto skrytě, zastřeně, nejasně viděnou základní povahu vyžadují, vyrůstaje spíše z této podstaty než být utvářeny bez ní. Za třetí, nyní je zřetelně vidět, že většina psychopatologie pramení z odpíránísi nebo frustrace nebo pokřivení lidské přirozené povahy. Co je podle této koncepce dobré? Cokoli, co odpovídá tomuto žádoucímu vývojive směru k aktualizaci vnitřní přirozenosti člověka. Co je pak špatné a abnormální? Cokoli, co frustruje nebo blokuje nebo popírá základní přirozenost člověka. Co je psychopatologické? Cokoli, co narušuje nebo frustruje nebo pokrucuje průběh sebeaktualizace. Co je psychoterapie, nebo pro tento případ jakákoliv terapie nebo růst jakéhokoliv rázu? Jakákoli znamená cokoliv, co pomůže navrátit osobu na cestu sebeaktualizace a vývoje podle linií, které určuje jeho vnitřní povaha.
Na první pohled tato koncepce silně připomíná velkou část Aristotelových a Spinozových myšlenek z minulosti. Po pravdě musíme přiznat, že tato koncepce má mnoho společného se staršími filosofiemi. Musíme ovšem také zdůraznit, že nyní víme daleko více o skutečné přirozenosti lidské bytosti než Aristoteles nebo Spinoza. Víme každopádně dostatečně k tomu, abychom pochopili, jaké byly jejich chyby a nedostatky."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24743
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse