Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Nové jevy v evropské a světové dopravě - přednáška 7/20

Nové jevy v evropské a světové dopravě - přednáška 7/20

Kategorie: Hospodářská politika, Doprava

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: První část přednášek pojednává o nových jevech v evropské a světové dopravě. Rozepisuje se především o současném stavu železniční dopravy ve vybraných státech a také o situaci v letecké dopravě, včetně představení aliance leteckých společností. Druhá část práce se zabývá problematikou dopravy v České republice, stručně charakterizuje její jednotlivé druhy a uvádí její silné i slabé stránky. Předchozí přednášku naleznete zde Postavení průmyslu v ČR a ve světovém hospodářství - přednáška 6/20 a následující zde Rozvojové země ve světovém hospodářství - přednáška 8/20.

Obsah

1.
Měření dopravy
2.
Nové jevy v dopravě
3.
Doprava v EU
4.
Železniční doprava
4.1
Vysokorychlostní tratě ve světě
4.1.1
Francie
4.1.2
Španělsko
4.1.3
Itálie
4.1.4
Velká Británie
4.1.5
Česká republika
4.1.6
Panevropské koridory
4.1.7
Japonsko
4.1.8
Jižní Korea
4.1.9
Taiwan
4.1.10
Čína
4.1.11
USA
4.1.12
Rusko
5.
Letecká doprava
5.1
Osobní letecká doprava
5.1.1
Pravidelná osobní
5.1.2
Nepravidelná osobní
5.2
Nákladní doprava
5.3
Letecké svobody – práva
5.4
Aliance leteckých společností
6.
Doprava v ČR
6.1
Objem osobní dopravy
6.2
Objem nákladní dopravy
6.3
Silniční doprava
6.4
Autobusová doprava
6.5
Železniční doprava
6.6
Letecká doprava
6.7
Říční doprava
6.8
MHD (městská hromadná doprava)
6.9
Subjekty v rámci sektoru dopravy
6.10
dotace do pravidelné veřejné dopravy
6.11
SWOT analýza dopravy
6.11.1
Silné stránky
6.11.2
Slabé stránky

Úryvek

"Doprava v EU
- doprava se podílí 10 % na HDP EU, zaměstnává cca 10 mil. osob
- mnohé aspekty dopravní politiky spadají do kompetence vlád členských států, ale v rámci jednotného trhu je kladen důraz na jednotnou dopravní infrastrukturu
- proto došlo k liberalizaci v oblasti silniční, letecké a železniční dopravy (vnitrostátní trhy byly zcela či částečně otevřeny hospodářské soutěži)
- 2007: dohoda EU s USA o „otevřeném nebi“: každá letecká společnost z EU může provozovat lety z kteréhokoli letiště v EU do kteréhokoli města v USA
- EU podporuje významné projekty v dopravní infrastruktuře, tzv. transevropské sítě
o hlavní projekty zahrnují: modernizaci několika severojižních a východozápadních železničních tras, odstranění problémových míst na hlavní východozápadní vnitrozemské vodní cestě spojující Rýn, Mohan a Dunaj
- hlavní problém: trvalý růst dopravy znamená zátěž pro dopravní systémy
- důsledky růstu:
o přetížení, hlavně silnic a leteckých cest
o zvýšení spotřeby paliva a znečištění
- zásadní problémy:
o převaha silniční dopravy nad jinými formami dopravy
- nerovnováha se projevuje jak v nákladní dopravě, tak osobní
- nákladní doprava: 44 % zboží přepravováno po silnicích (po železnici 10 %, námořní doprava na krátké vzdálenosti 39 %, vnitrozemská 3 %)
- osobní: silniční doprava 81 %, železniční jen 6 %
o znečištění: silniční doprava produkuje téměř 1/3 emisí CO2
o špatné spojení s odlehlými regiony a mezi vnitrostátními sítěmi
- proto v rámci politiky udržitelné dopravy snaha o přesun od dopravy po silnicích k takovým formám dopravy, které tolik neznečišťují ŽP
o proto stimuly v podobě cílených investic do jiných druhů dopravy
o a též zavádění poplatků ke snížení přetížení dopravy - aby došlo k přesunu k alternativním formám dopravy
o cíl: přesunout cestující a zboží ze silnice na železnici a nahradit některé lety na kratší vzdálenost cestou po železnici
- prioritou je proto železniční doprava
- další priority:
o integrace různých způsobů dopravy kombinováním prvků silnice-železnice, moře-železnice nebo železnice-vzduch
o zvýšení účinnosti paliv, využívání alternativních paliv, snížení limitů pro emise CO2 z aut
- akční plán: 2001 EK zveřejnila 10-ti letý akční plán pro dopravu
o revize 2006: plán by se měl zaměřit na zvýšení konkurenceschopnosti železnice, rozvoj dopravních systémů za využití nejnovějších technologií, zpoplatnění využívání infrastruktury, výrobu většího množství biopaliv

Železniční doprava
- využívána od pol. 19. stol.: nahradila dostavníky a povozy tažené koňmi, v kontinentálním měřítku navázala na námořní dopravu
- podnítila rozvoj průmyslové výroby a světového obchodu, urbanizaci
- přinesla velkou kapacitu, umožnila tak rozvoj oblastí mimo dosah splavných řek
- uplatňuje se při přepravě osob, pošty, nákladů
o na světové osobní dopravě se ŽD podílí 12 %"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21208
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse