Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Novelizace zákona o dani z příjmu 2008

Novelizace zákona o dani z příjmu 2008

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje novelizaci zákona o dani z příjmu 2008. Uvádí přehled nejdůležitějších změn. Definuje novinky pro zaměstnance, fyzické, i právnické osoby. V závěru hodnotí dopad změn.

Obsah

1.
Přehled nejdůležitějších změn v dani z příjmů ze závislé činnosti a fyzických osob
2.
Přehled nejdůležitějších změn v dani z příjmů právnických osob
3.
Závěrečné zhodnocení dopadu změn

Úryvek

"Nově se zavádí strop pro placení sociálního (§ 15a odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb.) a zdravotního pojištění, který se rovná 48násobku průměrné mzdy čili 960.000,- Kč za rok. Stejná výše se týká jak zaměstnanců, tak podnikatelů. Pro zaměstnance je příjemnou novinkou, že kdo si vydělá více než 80 000 korun měsíčně, z převyšující částky pojistné platit nebude. Dříve totiž žádný strop pro zaměstnané neexistoval. Podnikatelé sice limit na pojistné dosud měli, ale byl nižší. Zajímavostí však je, že pojistné u podnikatelů se počítá z poloviny vyměřovacího základu, a tak je jejich strop pro odvod ve skutečnosti 1.920.000,- Kč.
Slevy na poplatníka byly ve všech skupinách zvýšeny (část III., § 35). Například základní sleva na poplatníka se zvýšila ze 7.200 Kč za kalendářní rok na částku 24.840 Kč. Nově zde získávají slevu důchodci, kteří si ke svému důchodu přivydělávají . Takto zvýšené slevy, mají za hlavní úlohu kompenzovat vyšší zdanění pro lidi s velmi nízkými příjmy či například na vyživovanou manželku (manžela), tak aby kompenzovala dopad zrušení společného zdanění manželů.
Další novelizací zákona o daních z příjmů se zrušila možnost společného zdanění manželů, neboť v případě zavedení rovné daně pozbývá svým způsobem tento způsob zdanění smyslu, a to i za předpokladu, že například žena na mateřské dovolené nebude díky svým nízkým příjmům platit žádné daně.
Důležitou novelou je pro podnikající fyzické osoby zrušení minimálního základu daně, bez ohledu na výši příjmů, avšak s tím že povinné i dobrovolné odvody sociálního a zdravotního pojištění již nejsou akceptovány zákonem coby náklady související s podnikáním či náklady nutné na udržení podnikání.

2. Přehled nejdůležitějších změn v dani příjmů právnických osob
Zásadní změnu pro právnické osoby (část II., § 17), přinesla změna sazby základu daně. Sazba 24% (část II., § 21) se v roce mění na 21%. Pro rok 2009 se má opět snížit na 20% a v dalším roce opět o jeden procentní bod až na 19%. Tuto změnu všechny podnikající právnické osoby velmi uvítaly, neb se jim tím snížilo daňové zatížení a možnost využít volné finanční prostředky na další investice, a nepřímo tím podpořit hospodářský růst národní ekonomiky. Problém představují ovšem zahraniční osoby podnikající na území České republiky, kdy se zisk přenáší do místa jejich sídla podnikání.
K důležitým změnám, patří také skutečnost, že se pro právnické osoby nově zavádí osvobození příjmů z prodeje podílů na dceřiných společnostech (část II., § 19, odst. 1, písm. ze), samozřejmě za určitých podmínek. Osvobozeny budou příjmy z prodeje akcií a z prodeje obchodních podílů (část II., § 19, odst. 1, písm. ze). Rovněž dochází za jistých podmínek k osvobození zdanění dividend (část II., § 19, odst. 9).
Finanční leasing od roku 2008 sjednocuje pro daňové účely minimální dobu finančního leasingu s dobou odpisování pronajatého majetku (část II., § 24, odst. 2 písm. h). Leasingové splátky budou snižovat základ daně, pokud doba pronájmu bude u hmotného majetku nejméně 3 až 10 let (podle odpisové skupiny). Pro rok 2008 se zrušila odpisová skupina 1a. Nově se doba odpisování automobilů prodloužila na dobu 5 let a zároveň se ruší limit pro pořízení automobilu formou finančního leasingu pro daňové účely ve výši 1,5 mil. Kč. Změny týkající se finančního leasingu se uplatní až u smluv uzavřených po účinnosti novely zákona o daních z příjmů, tj. po 1. 1. 2008."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15704
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse