Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Novověk: první fáze

Novověk: první fáze

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800, Kralupy nad Vltavou

Charakteristika: Práce koncipovaná v bodech poměrně podrobně pojednává o první fázi novověku ve světových dějinách se zaměřením na evropské země. Důraz je kladen na nejvýznamnější osobnosti, období a události této fáze novověku mezi něž patří anglická revoluce, francouzský absolutismus, vznik Pruska a dělení Polska, panování Petra I. v Rusku nebo prohlášení nezávislosti USA. Práce seznamuje také s průběhem osvícenského absolutismu v našich zemích a nakonec jsou shrnuta nejdůležitější data a přidány vybrané zajímavosti.

Obsah

1.
Novověk – základní fakta, rozdělení na etapy
2.
Anglická (buržoazní) revoluce
2.1
Jakub I.
2.2
Karel I.
2.3
Puritáni
2.4
Skotské povstání
2.5
3 etapy anglického povstání
2.6
Cromwellův protektorát
2.7
Slavná revoluce
2.8
Hannoverská dynastie
3
Francouzský absolutismus
3.1
Ludvík XIII.
3.2
Ludvík XIV.
3.2.1
Merkantilismus
3.2.2
Válka o dědictví španělské
4
Vznik Pruska, zánik Polska
4.1
Prusko
4.2
Fridrich II.
4.2.1
Válka o dědictví rakouské
4.2.2
Válka sedmiletá
4.2.3
Dělení Polska
5
Rusko za Petra I.
5.1
Severní válka
5.2
Reformy
6
Vznik USA
7
Osvícenský absolutismus v českých zemích
7.1
Marie Terezie
7.2
Josef II.
8
Zajímavosti, zajímavé osobnosti, důležitá data a pojmy

Úryvek

"Novověk 1640 1918
1. etapa... 1640 angl. revoluce 1789
fr. revoluce (manufaktury)
● kapitalismus v Z Evr., manufaktury, původní akumulace kapitálu
● Stř. Evr. až do pol. 18. stol. feudalismus
● Anglie: ovládá světový obchod
○ koloniální soupeření proti Niz. a Fr.
○ nejsilnější až do *USA
2. etapa... 1870/1 sjednocení
Německa (klasický kapitalismus)
● rozvitý kapitalismus → volné soutěže (19. stol.)
● Stř. a V Evr.: 1815 1830
1848
,,jaro národů”
○ národní emancipační hnutí (samostat. jazyk → samost. stát)
○ Habs. říše
○ po Napoleonských válkách
○ kolonizace na V a do Afr.
3. etapa... do konce 1SV 1918 (vznik nadnárodních spol. → monopolistická fáze)
● Něm. se ekonomicky vzmohlo
● pruskofrancouzská
válka
● vědeckotechnická
revoluce
● kapitalismus usazen
● nové mocnosti (Ang. → Něm., Jap., USA)
Novinky novověku:
● pův. akumulace kapitálu → hromadění
● kupci, 3. stav, měšťané, feudálové → získávají na velikosti
● rolník odtržen od půdy → nechává se najímat → námezdní síla
● * dělník, * vztah továrník ↔ zaměstnanec/dělník
Anglická (buržoazní) revoluce
● po bitvě u Gravelines 1588 narůstá vliv podnikatelů
● vyhrocení situace po nastoupení Stuartovců 1603 (po smrti Alžběty I.)
○ propojení Ang., Skotska a Irska
Jakub I. 16031625
snaha
vládnout bez parlamentu, nespokojenost obyv.
● „Otcové poutníci” na lodi Main Flower do Ameriky → USA (1607, 1620)
Karel I. 16251649
vzrůstá
napětí mezi králem a parlamentem (nové daně, vzrůst cen)
● 1629 rozpouští parlament (prohlašuje se za absolutistického panovníka vládne
bez
parlamentu, samovláda)
● napětí vzrůstá, zhoršení živ. podm.
1
● x Karlovi → * široká opozice
● odpor i x anglikánské církvi (poplatky, víra vnucována násilím)
Puritáni (purus = čistý)
● úsilí o očistu církve od katolicismu, kritika, chtěli nezávislost ang. církve na státě
● podnikatelé, obchodníci, řemeslníci (odpor x králi v
čele ang. církve)
● pronásledováni (od 20. let 17. stol.)
presbitariáni bohatší,
církev řízena presbitery starší,
volení
independenti chudší,
stř. vrstva, Cromwell úplnou
nezávislost
levelleři hodnostáři,
chtěli dál pokračovat v bojích, v čele John Lilburn
pořadovali všeob. voleb. právo; republiku; půdu zpět do rukou rolníkům"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26985
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse