Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Novověká filosofie

Novověká filosofie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Tato práce krátce charakterizuje novověkou filosofii a filosofy racionalisty, empiriky i osvícence.

Obsah

1.
Novověká filosofie - definice
2.
Racionalismus - René Descartes
3.
Empirismus - John Locke
4.
Osvícenství - charakteristika, Voltaire, Rousseau
5.
Německý idealismus - charakteristika, Kant, Hege

Úryvek

"Racionalismus

René Descartes
- Francouzský filozof, matematik, představitel racionalismu
- Jeho filozofie představuje zásadní obrat v dějinách evropského myšlení
- Proslavil se metodickou skepsí, pochybnosti o všem, co bylo dosud považován za pravdivé a samozřejmé.
Jediné, o čem nelze pochybovat, je to, že pochybuji – myslím. „Myslím, tedy jsem“
- Dualismus (vychází ze dvou rovnocenných a vzájemně neodvoditelných principů) – 2 substance: myslící substance a substance rozprostraněná
- Nejvýznamnější díla: „Rozprava o metodě“ atd.
- Vrozené ideje – před zkušenostní základy poznání

Empirismus

John Locke
- Anglický lékař, právník a filozof
- Tvrdí, že lidský rozum je nepopsaná deska (tabula rasa), která je popisována zkušeností
- Byl proslulý svou politickou filozofií – hájil přirozenou svobodu a rovnost lidí, ovlivnil britské osvícenství a pozdější liberální myšlení
- Do politické filozofie zasáhl teorií státu, který vzniká na základě společenské smlouvy, tedy na základě svobodné vůle jedince učinit se členem nějaké společnosti.
- Popisuje, co musí taková vláda činit a co nesmí nečinit, aby zůstala legitimní – proti nelegitimní vládě mohou občané vyvolat revoluci
- S jeho teorií se často spojuje demokratický způsob vlády – sám ji nepovažuje za jedinou možnou a správnou formu vlády.
- Dílo: „Dvě pojednání o vládě“"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5640d4d756521.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
7._Novoveka_filozofie.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse