Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nový zákon - maturitní otázka

Nový zákon - maturitní otázka

Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka formou otázek analyzuje Nový zákon. Seznamuje s obsahem Nového zákona. Odpovídá na otázku, se kterými událostmi jsou spojeny dny dnešních velikonočních svátků, co obsahují jednotlivá evangelia, i co obsahuje Zjevení Janovo. Vysvětluje mínění apoštola Pavla a vykládá hlavní zásady učení Ježíše Krista. Vyjmenovává historická místa, která jsou spojena s posledními okamžiky Ježíšova života. Charakterizuje vybrané postavy z Nového zákona. V závěru se věnuje vlivu Nového zákona na umění.

Obsah

1.
Které knihy obsahuje Nový zákon? Co znamenají údaje uváděné za ukázkami z Bible, např. (Pís 4,1-7)
2.
Se kterými událostmi jsou spojeny dny dnešních křesťanských velikonočních svátků?
3.
Co obsahují jednotlivá evangelia, jaký je mezi nimi rozdíl?
4.
Co obsahuje Zjevení Janovo?
5.
Zkuste vysvětlit, co míní apoštol Pavel slovem láska v Prvním listu korintským.
6.
Vyložte hlavní zásady učení Ježíše Krista
6.1.
Co znamená výrok: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon a proroky, nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit!“
6.2.
Jak mají křesťané jednat s bližními a s nepřáteli?
6.3.
Co je modlitba a jakou má mít podobu?
6.4.
Jakým způsobem máme posuzovat jiné lidi?
6.5.
Jak poznáme, komu máme věřit?
6.6.
Jak rozumíte Ježíšovu podobenství o dvou stavitelích.
6.7.
Jaký vztah má mít člověk k majetku?
7.
Pokus se doplnit historická místa, která jsou spojena s posledními okamžiky Ježíšova života.
8.
Doplň k vybraným postavám charakteristiku
9.
Nový zákon a jeho vliv na umění.
9.1.
Hudba
9.2.
Literatura
9.3.
Kinematografie
9.4.
Malířství
9.5.
Sochařství

Úryvek

"1. Které knihy obsahuje Nový zákon? Co znamenají údaje uváděné za ukázkami z Bible, např. (Pís 4,1-7) nebo (Mt 5,21-24)?
Nový zákon je tvořen několika různými kratšími knihami-celkem je jich dvacet sedm. Můžeme je rozdělit do několika skupin:
Historie: prvních pět knih, které obsahují evangelia (podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana) a Skutky apoštolů (vylíčení událostí z historie prvotní církve).
Dopisy: listy apoštola Pavla adresované Římanům, Korintským, Galatským, Efezským, Filipským, Koloským, Tesalonickým, Timoteovi, Titovi a Filemonovi. Rovněž sem patří listy Petrovy, Janovy, list Jakubův a Judův a list Židům.
Zjevení Janovo: obsahuje dopisy s poselstvím sedmi sborům v Malé Asii. Dále jsou zde Janova vidění o událostech na konci světa.
NZ je sepsán devíti autory v průběhu asi půl století. Od roku 45 (nejdříve) do roku 100. Historické zmínky a narážky v nich pokrývají celé první století, ale jejich myšlenkové pozadí se vrací až do čtvrtého či pátého století před Kristem.
Tyto údaje vždy označují: název knihy (Pís, Mt), čísla před čárkou označují číslo kapitoly (4 a 5), další čísla jsou verše v dané kapitole (1-7, 21-24). Toto značení se často používá při mších, kdy na každý den v roce připadá přečíst určitá část z Bible (např. na neděli 8. 2. je evangelium se „souřadnicemi“ Mk 1,29-39).

2. Se kterými událostmi jsou spojeny dny dnešních křesťanských velikonočních svátků?

Květná neděle
- Ježíš vjíždí na oslátku do Jeruzaléma. Zástupy ho vítají jako Mesiáše (Marek 11).

Zelený čtvrtek
- poslední večeře s učedníky, Ježíš ustanovuje večeři Páně.
- označení Jidáše za zrádce.
- modlitba v Getsemanské zahradě spolu s Petrem, Jakubem a Janem. Zde byl také zatčen (Matouš 26).
- Petr třikrát zapírá Ježíše.

Velký pátek
- Jidáš má výčitky, že Ježíše zradil. Vrátí 30 stříbrných a oběsí se.
- Ježíš vyslýchán Annášem, Kaifášem a židovskou radou (Matouš 26, Marek 14). Poté je odveden k Pilátovi do Herodova paláce (Lukáš 23) a pak před Heroda Antipu.
- Pilát nabízí propuštění Ježíše, ale dav chce jeho smrt.
- Ježíš je odveden na vrch Golgotu (Lebku) za město, aby byl ukřižován (Marek 15)."

Poznámka

Práce obsahuje fotografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18291
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse