Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > O axiomatické výstavbě vědění - filozofie vědy

O axiomatické výstavbě vědění - filozofie vědy

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovanou reflexi na výběr myšlenek Bertranda Russella, které je pojaté jako ucelené bloky vlastních myšlenek autora, které v jednotlivých kapitolách sledují otázky, pevně spjaté s vědou, vědeckou filozofií a filozofií vědy. V první kapitole se autor zabývá strukturou našeho vědění a její pevností. Inspirací byly logické totality výroků vzniklé z jisté množiny primárních tvrzení, axiomů. Jeden z těchto anxiomů je podorben kritice v kapitole následující a autor uvažuje nas tím, nakolik jsou dosavadní názory na něm postaveny a tedy nakolik jeho potenciálním nahrazením plodnějším(i) axiomem(y) bude nutno upravit množinu tvzení dosavadního vědeckého poznání.
Čtvrtá kapitola se zaměřuje na principy lidského chování. Skutečností je, že kapitola je věnovaná pokusu prozkoumat ambice myšlení a tím dosáhnout korektní obraz lidského světa. Na základě jistých hypotéz a předpokladů autor navrhuje cesty, které by stálo za to, při sledování nejzazšího cíle věd, prozkoumat. Shrnutí myšlenkové hierarchie této krátké, trochu neučesané ale snad alespoň trochu logicky psané práce lze najít v kapitole Závěr.

Obsah

ÚVOD
1.
Stojí naše země na nekonečné řadě želvích krunýřů
2.
Vědecká filozofie se vynořuje z mlh
2.1
Vnitřní vědecké pochybnosti
2.2
Vnější vlivy
3.
Honesty is the best policy
4.
Skutečnost
5.
Závěr
Literatury a seznam obrázků
a) Literatura
b) Seznam obrázků

Úryvek

"1 Stojí naše Země na nekonečné řadě želvích krunýřů?
Zatímco po stránce formálního vyjadřování a logické argumentace odvádí ve svých spisech Bertrand Russell vynikající práci, čím by býval svoje počínání mohl aproximovat více směrem k zřejmosti je ta skutečnost, že k tomu, aby dosáhl plného popisu problémů, a že jejich rozsah je úctyhodný, není zapotřebí jen používat formální logiku, tedy „předmět, při němž nikdy nevíme, o čem mluvíme, ani zda to, co říkáme, je pravdivé,“ ale je zapotřebí i explicitně uvést plný výčet axiomů, na kterých celé zdůvodnění postavíme s tím, aby se případně hned od počátku dalo usoudit, zda-li se dobereme nějakého pozitivního vědění, neboť „konzistentní pohádka, ať už je jakkoli vypracována, je přece něco jiného než pravda.“ Je otázkou, zda-li lze této mety dosáhnout. Jeden z výsledků této práce by měl být závěr, že toho, alespoň za ‚běžných‘ okolností, dosáhnout nelze. Bez tohoto explicitního výčtu musí čtenář, který zastává odlišná východiska nebo víry, v jistém bodě popisu se čtením přestat, uchopit argument, který nezapadá do jeho vidění světa a pomocí zpětného chodu dedukce (od závěrů k předpokladům) se dopátrat odlišného východiska Bertranda Russella. Po přečtení historky od Stephena Hawkinga však musím konstatovat, že mého hlediska si musel být Bertrand Russell, alespoň někdy, vědom (pokud je historka pravdivá a byl to skutečně on): Známý vědec, prý to byl Bertrand Russell, kdysi pro širokou veřejnost uspořádal přednášku o astronomii. Hovořil o tom, jak Země obíhá okolo Slunce a jak se Slunce zase otáčí kolem středu ohromného seskupení hvězd, kterému říkáme Galaxie. Když byla přednáška u konce, zvedla se vzadu v sále drobná postarší dáma se slovy: „To, co se nám zde snažíte namluvit, pane, jsou nesmysly. Země je přeci ve skutečnosti plochá a leží na krunýři velké želvy.“ Vědec se s nadhledem usmál a odpověděl otázkou: „A na čem stojí ta želva?“ „Jste chytrý, mladý muži, velmi chytrý. Jsou tam samé želvy. Jedna na druhé!“
Abych ilustroval výše zmíněné, vezměme si tvrzení Bertranda Russella, že „teoretickým cílem každé vědy je, aby byla absorbována ve fyzice.“ Toto tvrzení je natolik silné a natolik v rozporu s tím, jak nyní vidím svět, že jsem se zeptal: „Jak na to ten člověk přišel?“ Jsem stoupencem vědeckých metod objevování, které otevírají možnost navázání na dosavadní výsledky s cílem jejich prohloubení. „Tato možnost postupné aproximace k pravdě,“ jak tvrdí sám Bertrand Russell, “je více než cokoli jiného zdrojem triumfu vědy,“ přičemž dodává, že filozofie díky proprietárnímu způsobu práce a metodám „zatím neučinila žádný krok kupředu, protože každý originální filozof musel práci začít vždy od počátku, aniž by byl schopný přijmout cokoli určitého z práce svých předchůdců.“ Nicméně výrok o teoretickém cíli každé vědy nepojednává o způsobu vědecké práce ale o jejím smyslu. Zdá se mi, že tento výrok postuluje předpoklad, že i psychologie má svůj cíl být absorbována ve fyzice a tedy nutně by musela zastávat tvrzení, že psychické energie jsou synergickým efektem energií hmotných (na úrovni systému mozkových buněk a okolí). Tento jeho předpoklad je analogický jeho ideálu vědy, který tvoří „množina hierarchicky uspořádaných výroků, přičemž nejnižší úroveň této hierarchie se zabývá jednotlivými fakty a nejvyšší úroveň nějakým obecným zákonem, který vše ve vesmíru reguluje“ . Jsem toho názoru, že jeho přístup je odražen i v jeho popisu nepříjemné stránky vědy postavené na tomto předpokladu, oplývající determinismem, který „teoreticky zahrnuje schopnost předpovídat lidské činnosti.“ Známý fyzik Stephen Hawking vyjádřil cíl vědy obdobným způsobem: „Konečným cílem vědy je jednotná teorie vysvětlující celý vesmír. Tento úkol si vědci rozdělili na dvě části. Do první patří fyzikální zákony, které popisují vývoj vesmíru. Víme-li, jak vypadal vesmír v jednom okamžiku, řeknou nám zákony, jak bude vypadat později. Do druhé části náleží počáteční stav vesmíru.“ Zatímco u fyzika lze jisté zúžené vidění světa předpokládat, u logika je to však zčásti zvláštní. Stephen Hawking na jiném místě dospívá k důsledkům, které z takto postaveného vidění světa vyplívají: „Jenomže existuje-li skutečně jednotná teorie, měla by podle předpokladu popisovat i naše chování. A tak by tedy měla obsahovat také výsledek naší snahy tuto teorii objevit.“ O skepticismu pojednám později. Na tomto místě bych snad mohl vědecké komunitě zastávající tyto předpoklady navrhnout pokusit se z jejich stanoviska o předběžné výpočty vedoucí od fyzikálních teoretických aspektů k aspektům třeba myslící živé bytosti. Mám za to, že tímto směrem cesta nevede ani od částic a molekul k rostlinnému typu existence. Vzpomínám si, jak kdysi věda naznačovala (mám ten dojem na obou stranách železné opony), že více méně zná způsob, jak v pradávných dobách z neživých molekul vznikl první život. Od té doby uplynulo mnoho času a jediné, co se stalo, bylo, že halas ustal bez toho, aby vědecké týmy vydaly účet svého zkoumání tak slyšitelným způsobem, jakým vývoj započal. Obávám se jediného – místo toho, aby se z neúspěšného zkoumání udělaly závěry vedoucí k odstranění chybných hypotéz, náplň oněch týmů se po neúspěchu pouze přeorientovala na nové směry (genetické manipulace, …), kde staré hypotézy mohou dále existovat, protože výsledky se o ně neopírají i když budí zdání opaku."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8362
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse