Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Občanské a obchodní právo - studijní materiál

Občanské a obchodní právo - studijní materiál

Kategorie: Právo

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovaný pomocný studijní materiál na předmět Občanské a obchodní právo. Zpracováno jsou občanskoprávní vztahy, podnikání, vlastnictví, smlouvy nebo obchodně závazné vztahy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Občanskoprávní vztahy
a) Účastníci občanskoprávní vztahů
b) Ochrana osobnosti
c) Zastoupení
3.
Právní úkony
4.
Odporovatelnost
5.
Smlouvy
a) Smlouva ve prospěch třetí osoby
b) Smlouva o budoucí smlouvě
c) Promlčení a prekluze
6.
Občanskoprávní pojmy
a) Věcná práva
7.
Vlastnické právo
a) Držba
b) Nabývání vlastnictví
c) Spoluvlastnictví
8.
Práva k cizím věcem
a) Odpovědnost za škodu
b) Obecná odpovědnost za škodu
c) Zvláštní odpovědnost za škodu
d) Náhrada škody
e) Bezdůvodní obohacení
f) Smlouva o sdružení
9.
Působnost obchodního zákoníku
10.
Podnikání
a) Jednání podnikatele
b) Obchodní tajemství
c) Obchodní rejstřík
d) Podnikání zahraničních osob
e) Hospodářská soutěž
f) Nekalá soutěž
11.
Obchodní společnost
a) Vznik společnosti
b) Zákaz společnosti
c) Zákaz konkurence
d) Rezervní fond
e) Zánik společnosti
f) Družstvo
12.
Obchodní závazné vztahy
13.
Použité zdroje

Úryvek

" Ochrana osobnosti

Podle § 11 obč.z. má osoba právo na ochranu své osobnosti.
„Právo na ochranu osobnosti (též všeobecné osobní právo) fyzické osoby upravuj obč. zákoník jako jednotné právo, jehož úkolem je v občanskoprávní oblasti zabezpečit respektování osobnosti fyzické osoby a tím její všestranný svobodný rozvoj (v občanskoprávní oblasti jde o jedno z důležitých rozvedení a konkretizací čl. 7, 8, 10, ale i 11, 13, 14 Listiny základních práv a svobod zakotvujících pro právní řád jako celek právo na ochranu osobnosti jako základní lidské právo). V tomto jednotném rámci práva na ochranu osobnosti existují dílčí práva, která zabezpečují občanskoprávní ochranu jednotlivých hodnot (stránek) osobnosti fyzické osoby jako neoddělitelných součástí její celkové fyzické a psychicko-morální integrity osobnosti. Již z toho plyne, že jednotlivá dílčí práva na ochranu osobnosti fyzické osoby musí být chápána pouze jako příkladná. Tomu odpovídá i znění generální klauzule § 11, která z těchto jednotlivých dílčích práv výslovně uvádí za současných společenskoprávních podmínek jako typické zejména právo na ochranu života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jména (jde nejen o příjmení, nýbrž za určitých okolností může jít i o jméno, pokud se stalo pro určitou fyzickou osobu příznačným a samo o sobě fyzickou osobu individualizuje, spadá sem i pseudonym), jakož i práva na osobní soukromí včetně intimní sféry) a na projevy osobní povahy (sem patří nejen právo na zachycení-pořízení slovního projevu, nýbrž i právo k záznamům slovního projevu, ať již je zachycen v určité písemnosti či na zvukovém záznamu). S ohledem na demonstrativní výčet jednotlivých dílčích práv již i v současných společenských podmínkách v §11 výslovně nezmíněné právo na ochranu osobní svobody, právo na podobu ( a to jak na zachycení vlastní podoby zobrazením, tak právo k podobizně), jakož i právo na zdravé životní prostředí.

Subjektem práva na ochranu osobnosti je fyzická osoba, neboť pouze u ní jde ve vlastním slova smyslu hovořit o osobnosti. Právo na ochranu osobnosti podle § 11n. náleží každé fyzické osobě bez rozdílu (proto je odůvodněné hovořit o všeobecném osobním právu). Vznik většiny dílčích práv, tvořících součást tohoto všeobecného osobního práva fyzické osoby spadá časově v jedno se vznikem její způsobilosti k právům. Vznik některých dílčích práv je však závislý na splnění některých dalších právních skutečností (např. u práva k podobizně na zachycení – pořízení podoby).
Od tohoto všeobecného práva (s jednotlivými dílčím právy), které patří každé fyzické osobě, je třeba odlišovat osobnostní práva označovaná občanským zákoníkem jako práva vznikající z výsledků tvořivé duševní činnosti (autorská práva, práva k vynálezů, atd.), která patří pouze těm fyzickým osobám, které duševní tvořivou činností hodnoty vytvořily.

Ochrana názvu právnické osoby je upravena v § 19b obč. z. ochrana obchodního jména podnikatele, ať je jím fyzická osoba nebo právnická osoba, je upravena v §§ 8-12 obch.z.

Významný doplněk obecné občanskoprávní ochrany osobnosti podle § 11 tvoří ustanovení §§ 19 a 20 tiskového zákona č. 81/1966 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, které upravují zvláštní prostředek právní ochrany, tj. právo na opravu proti nepravdivému či pravdu zkreslujícímu údaji, který se dotýká cti fyzické osoby (právo na tiskovou opravu). U právnické osoby jde o právo na opravu u takových údajů, které se dotýkají její dobré pověsti (reputace). Právní ochranu osobnosti poskytovanou podle občanského zákoníku a podle zák. č. 81/1966 Sb. Lze uplatňovat nezávisle na sobě. Praxe však potvrzuje, že dosavadní stav právní ochrany zajišťovaný dosavadním tiskovým zákonem č. 81/1966Sb. Není plně uspokojivý.

Dalším důležitým doplňkem občanskoprávní ochrany osobnosti fyzické osoby je ochrana poskytovaná fyzické osobě jako zaměstnanci v souvislosti s podáváním posudku o pracovní činnosti (pracovního posudku). Pracovním posudkem jsou všechny písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem posudku, může se do tří měsíců domáhat u soudu, aby obsah posudku zaměstnavatel přiměřeně upravil. Obdobná možnost přiměřené úpravy soudem platí i pro potvrzení o zaměstnání vydaném při skončení pracovního poměru zaměstnanci ( v tomto potvrzení se uvádí zejména doba trvání zaměstnání, podklady pro nárok na dovolenou, závazky zaměstnance vůči zaměstnavateli, jaké srážky jsou prováděny zaměstnanci z jeho mzdy atd.). I o vzájemném vztahu této pracovněprávní ochrany k obecné občanskoprávní ochraně a občanskoprávní ochrany."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12291
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse