Název Goodness Staženo

Základy práva Evropského Společenství - výpisky ze skript

Tato práce obsahuje výpisky ze skript. Řeší problematiku základů práva Evropského Společenství (ES). Poukazuje na vztah ES a EU, stručně zmiňuje legis... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Právo

148x

Teorie práva - "skripta"

Práce představuje pojem právo a jeho úlohu ve společnosti, zároveň představuje systém práva a právní řád státu, právní vztahy, právní normy, právní sk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

139x

Skripta k Základům práva

Práce se zabývá právem. Věnuje se základům právní teorie, v rámci kterých charakterizuje právní stát. Sleduje systém práva a právo veřejné i soukromé.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

132x

Trestní právo hmotné - skripta

Jedná se o zpracovaná skripta z oblasti trestního práva hmotného a toho, jak je tozděleno. Dále jsou vysvětleny podmínky skutkové podstaty trestných č... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

129x

Sociální právo

Dávky sociálního zabezpečení - studijní cíl, základní pilíře, prameny práva. Soustava sociálních dávek. Nemocenské pojištění - předpoklad poskytování ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

124x

Dějiny práva s státu Evropských zemí a USA

Jedná se o studijní materiál přibližující vývoj práva v historii lidstva od starověku až po 20. století. Zahrnuty jsou nejen historické státní útvary,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie, Právo

114x

Sociální právo

Dávky sociálního zabezpečení - soustava sociálních dávek. Nemocenské pojištění - nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěve... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

75x

Listina základních práv a svobod

Práce obsahuje znění Listiny základních práv a svobod.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo


53x

Občanské a obchodní právo - studijní materiál

Jedná se o vypracovaný pomocný studijní materiál na předmět Občanské a obchodní právo. Zpracováno jsou občanskoprávní vztahy, podnikání, vlastnictví, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

34x

Právo evropských společenství - přednášky

Výpisky z přednášek se obsáhlou, místy neuspořádanou formou, zabývají nejprve vznikem, strukturou a fungováním evropských společenství a organizací. D... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

30x
1  2  3  »