Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Občanské právo

Občanské právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá stručnou charakteristikou občanského práva. Definuje základní pojmy, uvádí obecné zásady týkající se hlavních typů smluv, dědického řízení a majetkového práva. Radí, jak se zachovat v problematických situacích.

Obsah

1.
Darovací smlouva
2.
Smlouva o dílo
3.
Dědické právo
4.
Obecná odpovědnost za škodu
5.
Občanské právo
5.1.
Práva věcná
5.2.
Právní pojetí věci a majetku
5.2.1.
Smlouva o přepravě
5.2.2.
Zástavní právo
5.2.3.
Zadržovací právo
5.2.4.
Závazkové právo

Úryvek

"9) Narovnání
- Pokud mezi věřitelem a dlužníkem existují nějaké spory ohledně závazku, mohou sepsat dohodu o narovnání touto dohodou starý závazek zaniká vzniká nový zpravený závazek

10) Neuplatnění práva

-U některých závazků je v zákoně stanoveno, že je lze uplatnit jen do určité doby, pokud není v této době právo uplatněno závazek zaniká
-Tento typ závazku nazýváme propadnutí neboli prekluze (prekluzní lhůtou je např. záruční lhůta po jejím uplynutí zaniká nátok na odpovědnost za vady)
-K takovému zániku dochází jen v případech stanovených zákonem
Prekluzi je podobné promlčení práva
 Promlčením však právo nezaniká oslabuje se pouze věřitelovo postavení (promlčují se všechna majetková práva kromě vlastnického)
Všeobecná promlčecí doba je 3 roky a běží ode dne, kdy mohlo být právo poprvé uplatněno (věcná břemena 10 let, pří náhradě škody 2 roky, bezdůvodné obohacení 2 roky).
Hlavní rozdíly mezi prekluzí a promlčením:
Prekluze
-splnění závazku po prekluzi je bez právního důvodu, proto vznikne bezdůvodné obohacení a příjemce je povinen plnění vrátit
-soud je povinen prekluzi zjistit i když na ni účastníci sami neupozorní
-ustanovení o prekluzi jsou pouze vyjímečná

Promlčením
-po promlčení nezaniká právní povinnost tzn. příjemce nemusí plnění vrátit
-pokud dlužník namítne, že došlo k promlčení práva musí k tomu soud ve svém rozhodnutí přihlédnout
-ustanovení promlčení jsou všeobecná

ZMĚNY ZÁVAZKŮ

-týkají se:
a) obsahu závazků
b) účastníků závazku
Obsah závazků
-Uskutečňuje se nejčastěji dohodou, jednostranně lze obsah závazku změnit jen v případě ze zákona nebo pokud tato možnost byla mezi účastníky předem dojednána
Ke změně obsahu dochází, ale také:
a) prodlením dlužníka
-to nastane, když dlužník nesplní svůj závazek včas a řádně v takovém případě:
1. smlouva zanikne, pokud je jasné z povahy smlouvy, že věřitel nemůže mít na opožděném plnění zájem
2. je poskytnuto opožděné splnění tzn. smlouva v zájmu věřitele počítají s úroky z prodlení
b) prodlení věřitele
-dojde k němu v případě, že nepřijme včas a řádně nabídnuté plnění dlužníkem nebo s ním v době prodlení nespolupracuje
-toto prodlení má určité první následky
-věřitel je povinen nahradit dlužníkovy škody, které mu vznikli
-na věřitele přechází nebezpečí nahodilé zkázy věci tj. přestože věc nepřijal je za ni zodpovědný kdyby se sní něco stalo
-z důvodů věřitelova prodlení dlužník neplatí úroky pro nesplnění včas
Změna účastníků
a) postoupením pohledávky tj. i bez souhlasu dlužníka na základě písemné smlouvy lze podstoupit pohledávku z dosavadního na nového věřitele
b) převzetí dluhu je přípustné jen se souhlasem věřitele a to z toho důvodu, aby nedošlo ke zhoršení věřitelova postavení závazkového vztahu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14874
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse