Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Občanské právo procesní

Občanské právo procesní


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků shrnuje pravomoci soudu, věnuje se účastníkům řízení a jeho průběhem, včetně opravných prostředků a výkonu rozhodnutí.

Obsah

1.
Pravomoc soudu
2.
Účastníci procesu
2.1
Žalobce
2.2
Obžalovaný
3.
Dokazování
3.1
Důkazní prostředky
4.
Rozhodnutí
4.1
Druhy rozhodnutí
4.2
Formy rozhodnutí
5.
Zkrácené řízení
6.
Opravné prostředky
6.1
Řádné
6.2
Mimořádné
7.
Výkon rozhodnutí

Úryvek

“Zkrácené řízení – rozhodnutí bez jednání
a) platební rozkaz – není nabízeno soudní jednání, protože důkazy o existenci dluhu jsou jasné, žalovaný může do 15 dnů podat odpor (= odvolání), platební rozkaz se tím zruší a je nařízeno soudní jednání
b) platební rozkaz směnečný nebo šekový – nutní prvopis směnky nebo šeku, žalovaný musí zaplatit do 3 dnů anebo v téže době podat námitky

Pokud se žalovaný nedostaví k jednání a z důležitých důvodů nepožádá o odročení, může soud věc projednat a rozhodnout i bez něho. Vychází z obsahu spisu a provedených důkazů.

Opravné prostředky
a) řádné – odvolání – směřuje proti rozhodnutí, které dosud nenabylo právní moci
- podává se do 15 dnů u soudu
- odvolací soud má 4 možnosti: 1) rozsudek potvrdí – odvolání nebylo důvodné => rozsudek nabývá právní moci
2) usnesení zruší a vrátí k novému projednání k soudu 1. stupně
3) rozsudkem změní rozhodnutí
4) odvolání zamítne, protože je opožděné – pokud je opožděno proto, že byl účastník špatně informován o způsobu odvolání, tak se promíjí
b) mimořádné – dovolání – dovolává se k pravomocnému rozhodnutí proti rozhodnutí odvolacího soudu, pokud ten
rozhodl jinak než soud 1. stupně
- rozsudek už nabyl právní moci
- obnova řízení – pokud se objeví nové důkazy, které nemohly být použity při soudním jednání a mohou přivodit příznivější rozhodnutí o věci"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47e76d6120613.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Obcan_proces.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse