Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obce, přenesená a samostatná působnost

Obce, přenesená a samostatná působnost

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V této práci autor vysvětluje pojmy přenesená a samostatná působnost obcí, práva a povinnosti vyplývající pro obce z jejich výkonu. Je zde zpracována jejich základní struktura z hlediska zákona o obcích. Autor podává výčet orgánů obce a stručný popis jejich činnosti a oprávnění, především v návaznosti na přenesenou a samostatnou působnost.

Obsah

1.
Úvod
2.
Samostatná působnost
3.
Přenesená působnost
4.
Obec
4.1
Obec jako právní subjekt
4.1.1
Města
4.1.2
Statutární města
4.1.3
Obce s rozšířenou působností
5.
Orgány obce
5.1
Zastupitelstvo
5.2
Rada obce
5.3
Starosta
5.4
Obecní úřad
5.5
Výbory a komise
6.
Dozor
6.1
Dozor nad výkonem samostatné působnosti
6.2
Dozor nad výkonem přenesené působnosti
6.3
Dozor v případě statutárních měst
7.
Závěr

Úryvek

"3. Přenesená působnost
Obec v rámci přenesené působnosti provádí výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákony. Při výkonu přenesené působnosti je obec povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy.
Jedná se o výkon činností, které vykonávají orgány obce jménem státu, ne jménem obce. Za kvalitu výkonu této činnosti odpovídá stát. Orgány obce, které provádějí výkon přenesené působnost, musí z tohoto důvodu respektovat vůli toho, kdo jim tuto působnost svěřil.
Přenesenou působnost nemohou vykonávat orgány obce, které jsou vytvářeny vůlí občanů, tedy volení členové obecních orgánů. Výjimkou je pouze rada obce, která může v rámci přenesené působnosti vydávat nařízení obce.
4. Obec
4.1 Obec jako právní subjekt
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce (Zákon č. 128/2000 Sb., §1).
Právní subjekt obec, jakožto právnická osoba, vystupuje ve všech právních vztazích svým jménem, a pochopitelně na svou plnou odpovědnost. Obec má vlastní majetek, svůj název a eventuálně může používat svůj vlastní znak popřípadě prapor. Tyto znaky mohou používat i jiná uskupení než jsou orgány a organizace obce, ale jen se souhlasem s výkonným orgánem obce.
4.1.1 Města
Dle zákona o obcích jsou to obce, které mají alespoň 3000 obyvatel, nebo byli městy před 17. květnem 1954 a pokud to na žádost příslušné obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.
4.1.2 Statutární města
Tato města mají specifickou strukturu svých orgánů, v jejich čele stojí primátor a jeho náměstci, mohou se územně členit. Tyto případné územní části mají své vlastní orgány samosprávy, které jsou obdobné jako orgány běžných měst a obcí.
Statutární města se mohou členit na obvody nebo městské části, jejichž výčet a vymezení území je stanoven obecně závaznou vyhláškou. Tyto obvody či městské části mají přesně vymezené pravomoci na úseku samostatné a přenesené působnosti. Statutární města jsou jmenovitě uvedena v zákoně o obcích a jsou to tato: České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Brno, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov, Kladno, Most a Jihlava (Zákon č. 128/2000 Sb., §4).
Statutární města vykonávají přenesenou působnost ve stejném rozsahu jako obce s rozšířenou působností.
4.1.3 Obce s rozšířenou působností
Jako pověřený obecní úřad je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech, obecní úřad, který vedle přenesené působnosti vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem (Zákon č. 128/2000 Sb., §64, odst. 1)."

Poznámka

Práce z Technické univerzity v Liberci, předmět Úvod do práva a základy občanského práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20614
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse