Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Obchod se surovinami - výtah

Obchod se surovinami - výtah

Kategorie: Světová ekonomika, Geologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výtah ze skript k předmětu Obchod se surovinami se zaměřuje na světový obchod se surovinami. Charakterizuje způsoby domlouvání kontraktů, vysvětluje dodací doložky Incoterms (International Commercial Terms) a představuje rizika spojená s těžební činností. Popisuje situaci českého surovinového obchodu, přibližuje českou surovinou politiku a také specifikuje stav české surovinové základny.

Obsah

1.
Surovinová politika státu – vymezení pojmů
2.
Právní prostředí a územní plánování
3.
Zásady surovinové politiky státu
4.
Obecné cíle surovinové politiky ČR
5.
Význam a úloha nerostných surovin
6.
Nástroje surovinové politiky, využívání druhotných surovin
7.
Domácí surovinová základna, její životnost a perspektivy rozvoje
8.
Ceny nerostných surovin
9.
Charakteristika mezinárodního obchodu
10.
Obchodní metody (přímá a nepřímá)
11.
Mezinárodní měnová politika
12.
Vnější měnová a obchodní politika
13.
Mezinárodní marketing
14.
Základní povinnosti účastníků obchodu
15.
Uzavírání kupních smluv se zahraničím
16.
Incoterms
17.
Nejpoužívanější doložky
18.
Clo, daň z přidané hodnoty a spotřební daň
19.
Podnikatelský záměr v těžebním průmyslu
20.
Ekonomika a financování podnikatelského záměru
21.
Úloha státu v investičním procesu, nástroje podpory investičního procesu
22.
Rizika spojená s těžební činností
23.
Vnitřní a vnější faktory rizika při hodnocení ložisek nerostných surovin
24.
Útlum a privatizace báňského průmyslu ČR
25.
Problematika oceňování ložisek nerostných surovin

Úryvek

"1 Surovinová politika státu – vymezení pojmů
• Surovinová politika je souhrn aktivit, kterými stát ovlivňuje vyhledávání a využívání tuzemských zdrojů surovin (se zřetelem k veřejným zájmům a k ochraně přírodních, kulturních a krajinných hodnot) a získávání surovin v zahraničí s cílem zabezpečit jimi chod své ekonomiky.
• Předmětem jsou palivoenergetické, rudní, nerudní a stavební suroviny, a to jak z prvotních, tak i z druhotných zdrojů. Tato politika se nezabývá surovinami z obnovitelných zdrojů, jako vodou, dřevem, zemědělskými surovinami atd. Zabývá se však všemi druhotnými surovinami jak z hlediska jejich vlivu na úspory prvotních nerostných zdrojů, tak i z hlediska vlivu na úspory energie, která je vkládána do úpravy prvotních surovin a jejich dalšího zpracování. Politika nerostných surovin má přímou vazbu k energetické politice[1] a z hlediska stanovení a řešení některých cílů je s ní úzce propojena.
• [1] dokument Energetická politika je na stránkách www.mpo.cz
Specifickým rysem nerostných zdrojů je jejich neobnovitelnost a nepřemístitelnost.
Obecně se pod termínem surovina označuje materiálový vstup do výroby. Za nerostné suroviny jsou považovány využitelné části zemské kůry mimo vody. Za prvotní suroviny se považují přírodní látky anorganického nebo organického původu, určené k dalšímu zpracování. Druhotné suroviny jsou suroviny nebo materiály získané z odpadu, které jsou způsobilé k dalšímu hospodářskému nebo jinému využití. Nahromadění nerostné suroviny se považuje za nerostný zdroj. Tyto zdroje jsou využíváním spotřebovány, ale část jejich surovinového obsahu dále existuje ve formě vytvořených hodnot, např. postaveného domu.
Je-li nerostný zdroj zkoumán a jsou-li na něm vyčísleny zásoby, stává se ložiskem.
Báňská legislativa rozlišuje ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů. Mezi ložiska výhradní patří ložiska vyhrazených nerostů, kterými jsou prakticky všechny nerosty mimo stavebního kamene, štěrkopísků a cihlářských surovin, které patří mezi nevyhrazené nerosty. Za výhradní ložiska však stát v minulosti prohlásil i některá průmyslově významná ložiska nevyhrazených nerostů. Výhradní ložiska jsou ve vlastnictví státu. Ostatní ložiska nevyhrazeného nerostu, tzv. nevýhradní ložiska kamene, štěrkopísku a cihlářských surovin jsou součástí pozemku. Geologické zásoby ložisek vyhrazených nebo nevyhrazených nerostů tvoří fyzické zásoby těchto nerostů v původním stavu.
Průmyslové zásoby jsou zásoby, využitelné dostupnými technologiemi v momentě ukončení průzkumných prací.
Hlavními kritérii pro vymezení surovin a jejich zdrojů jsou kritéria ekonomická.
Stát dbá o šetrné využívání přírodních nerostných zdrojů a ochranu nerostného bohatství. Viz. čl. 7 Ústavy České republiky. Za šetrné se považuje takové využívání přírodních nerostných zdrojů, které použitím dostupné moderní techniky a technologie při těžbě a úpravě nerostných surovin zabezpečí jejich optimální využití a zhodnocení. Nerostné bohatství jsou nerostné zdroje na území státu. Šetrným využíváním nerostných zdrojů se rozumí povinnost hospodárně využívat nerostné zdroje s ohledem na zachování možností i pro budoucí generace. Ochranou nerostného bohatství se pro potřeby surovinové politiky rozumí ochrana vyhledaných a prozkoumaných ložisek nerostných surovin před ztížením nebo znemožněním jejich případného využití v budoucnu a stejně tak i ochrana před jejich neoprávněným užíváním a spotřebováním, které je ze společenského hlediska neekonomické.
Trvale udržitelný rozvoj splňuje potřeby současné generace a zároveň neomezuje budoucí generace v jejich potřebách. Využívání zdrojů nerostných surovin zmenšuje jejich zásoby a možnosti využívání v budoucnu. Čerpání nerostných zdrojů musí brát v úvahu jejich vzácnost, úroveň technologií a dostupnost náhradních zdrojů. Trvale udržitelný rozvoj vyžaduje ponechat volbu čerpání neobnovitelných zdrojů budoucím generacím. Možnosti těžby i spotřeby prvotních nerostných surovin jsou určovány reálně existujícími limity území a životního prostředí."

Poznámka

Klíčové pojmy v textu jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21673
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse