Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obchodní a prodejní činnost

Obchodní a prodejní činnost


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka Obchodní a prodejní činnost se zabývá oběma činnostmi samostatně. Obchodní činnost je nejprve popsána a poté je v ní podrobně popsán velkoobchod a maloobchod. Obchodní činnost se ještě zabývá ochranou spotřebitele a právy spotřebitelů. V prodejní činnosti je popsán význam prodeje pro podnik a marketingové nástroje spojené s prodejem - distribuce a propagace. Nakonec se otázka zabývá součástmi prodejní činnosti.

Obsah

1.
Obchodní činnost
1.1.
Velkoobchod
1.2.
Maloobchod
1.3.
Ochrana spotřebitele
2.
Prodejní činnost
2.1.
Význam prodeje pro podnik
2.2.
Marketingové nástroje spojené s prodejem
2.2.1.
Distribuce
2.2.2.
Propagace
2.3.
Součásti prodejní činnosti
.

Úryvek

"obchod
= samostatné odvětví
- zajišťuje oběh zboží, tj. pohyb od výrobců ke konečným spotřebitelům (nejčastěji obyvatelstva)

členění
- velkoobchod
- maloobchod

Velkoobchod
= mezičlánek mezi výrobci a maloobchody

činnosti velkoobchodu:
1. nakupuje výrobky od mnoha výrobců, ty pak nabízí maloobchodu v širokém prodejním sortimentu
2. skladuje velké zásoby zboží
3. upravuje zboží (pražírny kávy, balírny)
4. poskytuje technické služby maloobchodu (doprava)

druhy velkoobchodu:
1. samoobslužný velkoobchod (= cash and carry)
- prodává zboží maloobchodníkům a živnostníkům, prodej je organizován formou samoobsluhy (MAKRO)
2. rozvážková služba
- nakupuje, dodává a prodává zboží (restauracím ryby)
3. velkoobchod s regálovou službou
- vlastní regály se zbožím má umístěny v maloobchodních prodejnách
- od maloobchodní prodejny dostanou peníze jen za prodané zboží
4. zásilkový velkoobchod
- vydává katalogy, podle kterých maloobchod i živnostníci objednávají
- nemá vlastní dopravu

Maloobchod
= mezičlánek mezi velkoobchodem a konečnými spotřebiteli
- prodává zboží konečnému spotřebiteli v malém množství

druhy maloobchodních jednotek:
1. prodejny se zbožím denní potřeby
- menší potravinářské prodejny, které vedou také drogistické zboží
- pultový nebo samoobslužný prodej
- vyšší ceny než v supermarketech

2. specializované prodejny
- většinou nepotravinářské zboží
- zaměřen na určité druhy zboží (prodejna hraček, prodejna obuvi, prodejna mobilních telefonů, prodejna elektrospotřebičů)
- umístění: v centrech nákupů (nákupní centra, centra měst a čtvrtí)
3. supermarkety a hypermarkety
- velké samoobslužné prodejny
- supermarket
 převaha potravinářského zboží (Albert)
- hypermarket
 významné zastoupení i nepotravinářského zboží; větší prodejní plocha (Kaufland, Globus, Interspar)
- velký obrat
- nižší ceny (nakupují s množstevními cenami)
- dlouhá prodejní doba
- služby pro zákazníky
- spojují se do obchodních řetězců (= obchodní podnik, který vlastní několik supermarketů nebo hypermarketů)
4. obchodní domy a nákupní centra
- ceny střední a vyšší
- obchodní domy
 několikapatrové, v centru měst ČR"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x535eb909b0707.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Obchodni_a_prodejni_cinnost.doc (95 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse